Privacy

DKP Onderwijsgroep hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die ouders, verzorgers en medewerkers aan ons verstrekken. De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) draagt hiertoe bij.

DKP Onderwijsgroep neemt privacy serieus. In onze privacytoelichting/privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd.