Ons pedagogisch klimaat

We werken vanuit de visie dat welbevinden een belangrijke voorwaarde is voor een leerling om tot leren te komen en zich verder te ontwikkelen, zowel in sociaal-emotioneel opzicht als op het gebied van het schoolse (cognitieve) leren.
Het pedagogisch klimaat omvat alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden. Hierbij gaat het soms om factoren die een gegeven zijn, zoals bijvoorbeeld de fysieke omgeving of de groep leerlingen, maar ook en vooral om factoren waar een leerkracht invloed op heeft of weloverwogen op stuurt.

SWPBS: Schoolwide Positive Behavior Support

Wij werken op school volgens Schoolwide Positive Behavior Support (meestal afgekort tot PBS). Dit is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag.
Het doel is het creëren van een positieve sociale omgeving, die het leren bevordert, gedragsproblemen voorkomt en de sociale veiligheid binnen de school vergroot.

Gezonde school

Op onze school besteden we aandacht aan gezond leven. Gezonde voeding en voldoende beweging binnen een gezond milieu zijn erg belangrijk voor opgroeiende kinderen. Naast Gezonde Schoolcertificaten Voeding, Bewegen en Sport en Relationele en seksuele vorming, hebben wij nu ook het themacertificaat en Milieu en natuur gekregen. En natuurlijk zijn wij een rookvrije school!