VSO – Leerstofaanbod

VSO – Leerstofaanbod

In de VSO-groepen wordt het leerstofaanbod uitgebreid met een aantal algemene en op de praktijk gerichte vakken:

 • Sociale vaardigheden
 • Werknemersvaardigheden
 • Koken
 • Huishoudkunde
 • Natuur en tuin
 • Handvaardigheid en techniek
 • Tekenen, schilderen
 • Wereldoriëntatie
 • Verkeer, zelfstandig reizen
 • Relationele en seksuele vorming (ReSeVo)
 • Levensbeschouwing (facultatief)

Voor meer informatie kunt u terecht bij de teamleider VSO Linda van der Zwaag via deze link.