VSO – Leerlingenraad

VSO – Leerlingenraad

De Mozarthof bereidt de leerlingen voor op deelname aan de maatschappij. Daarbij is het stimuleren van initiatieven en activiteiten die vanuit leerlingen komen belangrijk.
De leerlingenraad denkt mee en overlegt mee over zaken die belangrijk zijn voor de leerlingen en brengt daarover een advies uit aan de directie van de school.
In de leerlingenraad leren onze leerlingen om te luisteren naar elkaar en om hun mening te vormen en te formuleren. Ook dit is weer een stap in de richting van zelfstandigheid en een grotere zelfredzaamheid voor de toekomst.

In de leerlingenraad zitten vertegenwoordigers uit de hoogste twee klassen van het SO en vanuit alle klassen van het VSO.
Zij zijn door hun klas gekozen om hen te vertegenwoordigen.
De leerlingenraad komt maandelijks bijeen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de teamleider VSO Linda van der Zwaag via deze link.