Verkeerssituatie Mozarthof

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van Mozarthof,

We hebben in de afgelopen weken ervaren dat de verkeerssituatie op het parkeerterrein van de Mozarthof zo onveilig is geworden dat we maatregelen gaan nemen om de situatie weer veilig te krijgen.

Inmiddels zijn er heel wat ouders die hun kind halen en brengen naar school. Deze ouders parkeren op het parkeerterrein van school en rijden daar weg als zij hun kind hebben weggebracht of opgehaald.

Ondertussen lopen er leerlingen rond die in en uit de busjes stappen en waarvoor het niet veilig is met alle rijdende auto’s.

Om ervoor te zorgen dat de leerlingen veilig over het parkeerterrein kunnen lopen om de school te bereiken, zal het grote parkeerterrein vanaf maandag 3 februari a.s. worden afgesloten van 08:15 tot 08:45 uur en van 14:15 tot 14:45 uur.

Ouders die hun kind komen halen en brengen kunnen gebruik maken van het kleine parkeerterrein bij nummer 29 of parkeren in de straat en even iets verder lopen.

Met regelmaat zien we nog auto’s tegen het éénrichting verkeer inrijden. Dat is voor de omwonenden van de school een vervelende situatie.

Wilt u ervoor zorgen dat u via de vastgestelde rijrichting naar de Mozarthof toe rijdt? Oók als u na schooltijd uw kind komt ophalen bij het Zandkasteel of een na-schoolse activiteit?

Zo houden we het voor iedereen een fijne en veilige situatie.

Alvast vriendelijk bedankt!