Uitnodiging informatieavond ‘Omgaan met dwars gedrag’

Alleen voor:                Ouders en verzorgers van leerlingen uit het SO, medewerkers Mozarthof

Wanneer:                    Dinsdag 28 januari 2020

Waar:                           VSO gebouw – kantine, Mozartlaan 29, Hilversum  

Tijd:                               19.15u                                Inloop

                                       19.30u                                Start programma

                                       20.00u                                Presentatie Speel-o-theek ’t Gooi – Miriam Kos

                                       20.15u-20.45u                  Pauze + Bekijken speelmateriaal Speel-o-theek

                                       20.45u                                Vervolg programma

                                       21.30u                                Einde programma

Kinderen maken verschillende ontwikkelingsperioden door zoals de baby-, dreumes-, peuter- en kleuterfase. Ook onze leerlingen maken deze fases door. Sommige zullen alle stadia doorlopen, anderen bereiken al eerder hun hoogst haalbare ontwikkelingsniveau. Opvallend is dat sommige van onze kinderen meer tijd nodig hebben om een bepaalde fase te doorlopen. We zien bij onze leerlingen dat zij in een andere ontwikkelingsfase zitten dan hun kalenderleeftijd doet vermoeden.

In de ontwikkelingsfase van baby en dreumes ervaart een kind zichzelf als één met zijn omgeving. Voor kinderen in de peuterontwikkelingsfase, ook wel de peuterpuberteit genoemd, gaat een kind op zoek naar zijn of haar grenzen en naar die van een ander. In deze ontwikkelingsfase gaat een kind ervaren dat het zelf iemand is, stelt zichzelf centraal en gaat experimenteren met het hebben van de eigen regie. Dit kan zich uitten in dwars en koppig gedrag, het bekende ‘ik ben twee en zeg nee’, ook al zijn de kinderen volgens hun kalenderleeftijd al veel ouder.

Martine Overzet (orthopedagoog SO op de Mozarthof) en Marieke Wolse (leerkracht en intern begeleider SO op de Mozarthof) zullen deze informatieavond voor u verzorgen. Zij zullen u meer duidelijkheid geven over de functie van deze ontwikkelingsfase en hoe deze fase is te herkennen. U krijgt tips over hoe om te gaan met onverzettelijk gedrag en  handvaten om het gedrag beter te begrijpen. Naast theoretische informatie zal de avond ook bestaan uit een interactief gedeelte waarbij u de tips direct in de praktijk kunt brengen. 

De Speel-o-theek ’t Gooi zal zich deze avond kort aan u presenteren en u tevens uitleg geven over de mogelijkheden om ontwikkelingsmateriaal en speelgoed bij hen te lenen. De Speel-o-theek heeft ook materiaal bij zich, welke u tijdens de pauze kunt bekijken.

Aanmelden voor deze OR Ouderavond kan tot donderdag 23 januari a.s. via deze link.

Wij ontmoeten u heel graag u op dinsdag 28 januari 2020!

Vriendelijke groet,

Namens de ouderraad Mozarthof