Wij staken op donderdag 5 oktober 2017

Wij staken op donderdag 5 oktober 2017

Hilversum, 19 september 2017

Beste ouders/verzorgers,

Op 5 oktober aanstaande, de Dag van de Leraar, is voor alle basisscholen in Nederland een staking aangekondigd. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front (actiecomité primair onderwijs), hebben tot deze staking opgeroepen om hun boodschap aan de politiek voor een eerlijk salaris en minder werkdruk kracht bij te zetten. De actie is bedoeld om het beroep aantrekkelijker te maken.
Aangezien het Speciaal Onderwijs voor zowel het SO als het VSO, deel uitmaakt van de wetgeving voor het primair onderwijs, heeft deze oproep tot staking ook betrekking op de medewerkers van onze school.

Daarom doet ook de Mozarthof mee aan de landelijke staking. De school zal op deze dag geen onderwijs geven aan de leerlingen en de school is die dag gesloten.

Collega’s die niet deelnemen aan de staking zullen in overleg met de directie, andere werkzaamheden verrichten.

Tijdens de stakingsdag is de school telefonisch bereikbaar en zal de directie samen met minimaal twee collega’s aanwezig zijn op de school.

Wij beseffen ons dat door onze staking uw kind niet naar school kan. Dit vinden wij oprecht heel vervelend. De verantwoordelijkheid voor de opvang van uw kind ligt deze dag bij de ouders zelf, hoe vervelend dat in sommige gevallen ook uitpakt. Mocht u hierdoor in de problemen komen, zoek dan contact met ons.
Ouders die gebruik maken van de naschoolse opvang van het Zandkasteel kunnen op deze dag bij hen terecht. U kunt hierover contact opnemen met het Zandkasteel.

Wij vragen om begrip voor ons standpunt om deel te nemen aan de landelijke staking. Wij hopen dat onze actie resultaat heeft.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan hoor ik dit graag.

Met een vriendelijke groet,

Trix Stöve
Directeur Mozarthof