Sociale vaardigheidsgroep “Buitengewoon Sociaal”

 

Speciaal aangepast programma voor kinderen van de Mozarthof!

Buitengewoon Sociaal is speciaal op maat gemaakt voor kinderen in de leeftijd van 10-20 jaar van de Mozarthof.
We gaan in 8 bijeenkomsten in een kleine groep werken aan de sociale vaardigheden.
Bijvoorbeeld:
– weerbaarheid, zelfvertrouwen
– hoe ga je een gesprek aan en onderhoud ik dit?
– wat is pesten en plagen en hoe ga ik hiermee om?
– wat zijn vrienden/kennissen/onbekenden en hoe ga ik hiermee om?
– nee zeggen en nee ontvangen

 

Wie begeleidt de groep?
Eveline van Beckhoven van OBAGO is orthopedagoog en Annewil Huisman-Heersping van TiB is orthopedagogisch hulpverlener en zullen de groep begeleiden. Beide zijn inmiddels 20 jaar werkzaam in de zorg met verschillende doelgroepen.

 

Wanneer en waar:
Waar:  Buitengewoon Sociaal wordt gehouden in Bussum, Huizerweg 49D.
Wanneer: op 8 zaterdagochtenden van 10.00-11.15 uur.

 

Evaluaties: Na de 4e bijeenkomst volgt een tussenevaluatie en na de 8e een eindevaluatie met ouders. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt.

 

Kosten en restitutie: 
De kosten zijn €260,- per kind en mag betaald worden in 4 termijnen van 65,-.  Dit is een all-in tarief waardoor restitutie bij ziekte of afwezigheid niet mogelijk is. Neem contact met ons op wanneer u dit wil bekostigen vanuit PGB of ZiN.

 

Start:
De groep start januari 2017.

 

Aanmelden:
Meld u nu aan door een e-mail te sturen aan: eveline@obago.nl of via annewil@thuisinbegeleiding.nl en vermeld in de e-mail het volgende:
Naam kind:
Leeftijd:
Omschrijving van de beperking:
Adres:
Postcode/plaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Mijn kind heeft moeite met:
contact maken
vragen om hulp
samenspelen
□ vragen mee te doen
□ emoties uiten
□ complimenten
□ oorzaak/gevolgsituaties
□ vriendschappen
□ nee zeggen/ontvangen
□ ontspannen
□ voor zichzelf opkomen
□ luisteren
□ omgaan met lastige situaties
□ verschil pesten/plagen
□ mening zeggen