SO – Onderwijs

De leeftijd van de leerlingen in de SO-afdeling loopt uiteen van vier tot en met elf jaar. In de SO afdeling is de gemiddelde groepsgrootte 12–14 leerlingen per klas. In de meeste klassen wordt extra ondersteuning geboden door de inzet van een onderwijs- of klassenassistent.

Op speelse wijze maken de jongste leerlingen kennis met de schoolse vaardigheden en worden ze gestimuleerd in hun ontwikkeling. Er wordt op de Mozarthof gewerkt volgens de principes van Totale Communicatie (TC). Totale Communicatie is een methode die op de Mozarthof wordt gehanteerd om de communicatie te stimuleren. Maar meer nog dan een methode, is het een grondhouding waarbij verbale taal wordt ondersteund door andere communicatiemiddelen, zoals gebaren, pictogrammen, kleuren, voorwerpen en foto’s. De gekozen ondersteuningsmiddelen sluiten aan bij de mogelijkheden van de leerling.

Voor meer informatie kunt u terecht bij teamleider SO Kim Varkevisser via deze link.