Reglement schooldiploma – VSO

Onze leerlingen verdienen ook een diploma! Daarom zijn we blij dat vanaf het schooljaar 2021-2022 leerlingen die onderwijs volgen op een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) recht hebben om hun schoolloopbaan af te ronden met een schooldiploma. 

Wij zijn blij dat onze leerlingen nu ook de erkenning krijgen die ze verdienen.  

Het schooldiploma toont aan welke ontwikkeling de leerling tijdens de schoolloopbaan heeft doorgemaakt. 

Het diploma geeft geen recht op instroom in het vervolgonderwijs. De waarde van het diploma zit in de erkenning en waardering van de inzet die de leerling heeft geleverd en de ontwikkeling die is doorgemaakt. Het geeft daarbij ook voor de arbeidsmarkt herkenbaarheid van de verschillende onderdelen. 

Omdat er nu een erkend diploma voor de leerlingen van het VSO is, is een reglement opgesteld door het bevoegd gezag, het bestuur van onze school. Dit reglement staat op de website van de Mozarthof ter inzage.

De eindexamencommissie op de Mozarthof bestaat dit schooljaar uit Ingrid Dispa (directeur VSO Mozarthof), Linda van der Zwaag (teamleider Mozarthof VSO), Patitsa Nomikos (stage consulent) en de eigen leerkracht in de rol van secretaris.