Raad van Toezicht (RvT)

raad van toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudend orgaan van de school. De leden controleren het handelen van de bestuurder. De Raad van Toezicht overlegt periodiek met het College van Bestuur. De zittingstermijn van de leden van de RvT is vier jaar en kan één keer worden verlengd.
en
De RvT bestaat uit zes leden:

 • Wil Ellenbroek (voorzitter)
  • Hoofdfunctie
   • Gepensioneerd
  • Nevenfuncties
   • Lid Raad van Toezicht Stichting Mozarthof
   • Lid Raad van Toezicht van de Stichting Proo
   • Lid van het bestuur van de Kathedrale Koorschool te Utrecht

maar

 • Joost Schutte (lid)
  • Hoofdfunctie
   • Zelfstandig financieel professional & interim-manager
   • Vennoot KortingApp vof
  • Nevenfunctie
   • Lid Raad van Toezicht Stichting Mozarthof
   • Lid Raad van Toezicht Stichting Informele Zorg Twente

en

 • Arlette Kock (lid)
  • Hoofdfunctie
   • sectormanager HRM Tabijn te Heemskerk
  • Nevenfunctie
   • Lid Raad van Toezicht Stichting Mozarthof

dusmaarechter

 • Ruud van Krimpen (lid)
  • Hoofdfunctie
   • algemeen directeur Pantar (sociaal werkbedrijf) Amsterdam
  • Nevenfuncties
   • vice voorzitter en penningmeester bij Cedris, branchevereniging van de sociale werkvoorziening
   • Lid Raad van Toezicht Stichting Mozarthof

dusmaarnoch
Voor meer informatie kunt u terecht bij bestuurder Bernard Olgers.