Ouderraad (OR)

 

 
In de ouderraad van de Mozarthof nemen drie ouders van leerlingen als drie medewerkers van de Mozarthof deel.

Ook dit jaar zal de ouderraad zich inzetten om een optimale samenwerking te realiseren tussen ouders en school. Voor dit jaar hebben een drietal kernactiviteiten gedefinieerd:

  • Het innen en beheren van de ouderbijdrage waarmee allerlei feesten en activiteiten voor onze kinderen worden bekostigd.
  • Het organiseren van ouderavonden over specifieke thema’s.
  • Het opzetten van een website voor het delen van info/tips over thema’s waar wij als ouders tegenaan lopen.

De ouderraad vraagt van de ouders een jaarlijkse financiële bijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig. De hoogte van het bedrag voor 2021-2022 is vastgesteld op € 45,= voor het SO en € 55,= voor het VSO. De OR vraagt de ouders hiervoor een eenmalige machtiging af te geven. Deze bijdrage wordt gebruikt voor extra activiteiten waar de leerlingen aan deelnemen, zoals feesten en vieringen, groepsprojecten en als bijdrage voor het schoolkamp of schoolreisje.

Voor meer informatie over de ouderraad kunt u contact opnemen via ouderraad@mozarthof.nl en voor vragen over de ouderbijdrage via penningmeester-ouderraad@mozarthof.nl