Organogram

Organogram

De Mozarthof is een zelfstandige school en dit wordt dus ook wel éénpitter genoemd. De organisatie wordt geleid door een bestuurder, een directeur SO en VSO en twee teamleiders.
Zij vormen tezamen het managementteam (MT). Het MT geeft leiding aan alle medewerkers die werkzaam zijn binnen de organisatie, voornamelijk in het primaire proces van de school. In het organogram dat hierna volgt staat alles schematisch weergegeven.