Nieuwsbrief herfstvakantie ’20

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de Mozarthof,

In de bijlage treft u de nieuwsbrief van oktober ’20 aan. In de tweede bijlage stuur ik u de beslisboom toe die we hanteren over het al of niet verkouden naar school komen.

In de nieuwsbrief informeer ik u over allerhande zaken en treft u ook de laatste schoolontwikkelingen aan m.b.t. Corona.

We gaan nu lekker van een weekje herfstvakantie genieten.

Ik wens u allemaal een fijne vakantie en blijf gezond!


Hier de Nieuwsbrief herfstvakantie ’20 met bijlagen, dus veel leesplezier.