Nieuwe ouders

Doelgroep en toelating
De Mozarthof is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Leerlingen met een IQ lager dan 55 komen voor onze school in aanmerking. Ook leerlingen met een hoger IQ kunnen op de Mozarthof geplaatst worden als er naast de leerproblemen ook nog andere problemen zijn. Wij bieden onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Om onderwijs op de Mozarthof te mogen volgen moet de leerling beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Deze TLV worden afgegeven door het samenwerkingsverband Passend Onderwijs in de regio waar de leerling woont. De medewerkers van de Mozarthof ondersteunen u graag bij het aanvragen van zo’n toelaatbaarheidsverklaring.

Aanmelden?
Als u op zoek bent naar een school voor uw kind, kunt u een afspraak maken voor een oriënterend gesprek met één van de teamleiders. U kunt contact opnemen met het secretariaat van de school of via info@mozarthof.nl. Ook kunt u op deze website aangeven (ook buiten kantoortijden) dat u door ons gebeld wilt worden. Wij verwijzen u in dit geval graag naar klik hier.

Tijdens het oriëntatiegesprek dat hierop volgt wordt u geïnformeerd over het onderwijs op de Mozarthof en u informeert ons over uw kind en zijn of haar onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Uiteraard krijgt u ook de gelegenheid om rond te kijken en de sfeer te proeven. Als u besluit om uw kind aan te melden, dan kunt u hiervoor het aanmeldingsformulier invullen.

Om een goed beeld te krijgen van de beginsituatie en het mogelijke ontwikkelingsperspectief van uw kind, vragen wij u toestemming om informatie op te vragen bij de school of instelling van herkomst. Ook zal er een observatie plaatsvinden door de orthopedagoog. In de Commissie van begeleiding (CvB) wordt besproken of de Mozarthof kan voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind. Als dat het geval is, dan kan uw kind geplaatst worden op de Mozarthof.

Voor meer informatie kunt u terecht bij teamleider SO Kim Varkevisser via deze link.