Netwerk

Stichting Vrienden van Mozarthof
Om het onderwijsproces en de vele culturele en sportieve activiteiten op school financieel extra te ondersteunen, is de Stichting Vrienden van Mozarthof in het leven geroepen. De stichting onderneemt activiteiten om middelen ter ondersteuning van de school te verwerven. Besteding van de gelden vindt plaats in nauw overleg met de directie van de Mozarthof. Informatie vindt u op: Stichting Vrienden Mozarthof

Samenwerkingsverbanden
Onze leerlingen komen uit een wijde regio om Hilversum heen. Wij hebben daarom contacten met verschillende samenwerkingsverbanden.

Door de ligging van de Mozarthof in Hilversum maken we echter deel uit van de samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs, te weten Unita voor de leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar en Qinas voor de leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar.


Zorgaanbieders

Bij deze instellingen plaatsen wij onze leerlingen voor naschoolse opvang, avondschool, zorg- en behandelvoorzieningen, stage en/of uitstroom.