Mozarthof toch dicht op woensdag 6 november 2019

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van Mozarthof.

Zoals u in wellicht op het journaal hebt gehoord of in de krant hebt gelezen hebben de vakbonden een akkoord gesloten. Er wordt 460 miljoen geïnvesteerd in het onderwijs. Hoewel wij natuurlijk blij zijn met deze incidentele financiële injectie, zien wij ook dat er geen gelden zijn gekomen om de knelpunten in het onderwijs structureel aan te pakken. Dat maakt ons zeer bezorgd.
Hoewel de vakbonden hebben aangegeven dat de staking van 6 november niet door zou gaan, hebben zij ook aangegeven dat deze wijziging op korte termijn voor scholen lastig is om door te voeren.  Ook voor de Mozarthof stuiten we op een aantal praktische bezwaren. We hebben onze leerlingen voorbereid op een vrije dag en het omgaan met opnieuw een wijziging maakt het voor een aantal van hen extra lastig. Ook heeft een aantal ouders al een activiteit voor deze dag afgesproken met hun kind. Het leerlingvervoer is door ons ook geïnformeerd dat de Mozarthof dicht zou zijn. Daarnaast hebben wij op deze dag onderhoud aan het gebouw op nummer 31 gepland staan. De verwarming functioneert niet goed en er worden reparatiewerkzaamheden met veel geluid uitgevoerd.
Zowel de inhoudelijke reden als de praktische punten hebben ons daarom doen besluiten om de Mozarthof op woensdag 6 november a.s. te sluiten.

Wij hopen op uw begrip, met vriendelijke groet namens Team Mozarthof,