Missie en Visie

 

Missie

De Mozarthof, school voor veelzijdig talent

De Mozarthof biedt onderwijs om leerlingen toe te leiden naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. Ons onderwijs is uitdagend en vernieuwend. Wij zijn opbrengstgericht en proactief, creatief en geïnspireerd, enthousiast en positief.

Visie

In de visie van de Mozarthof staat de leerling centraal. De Mozarthof is een school waar leerlingen zich maximaal kunnen ontwikkelingen tot een volwassen persoon met optimale mogelijkheden voor de toekomst. Een school waarbij de juiste pedagogische en didactische ondersteuning aanwezig is om te kunnen komen tot leren. Een school waar multidisciplinair wordt samengewerkt vanuit een teambrede deskundigheid.

De Mozarthof ziet de ouders als pedagogisch partner. Ons uitgangspunt is, dat de leerling en zijn of haar omgeving werken vanuit een gezamenlijk beeld van de mogelijkheden en hulpvragen van het kind.
We zijn een lerende organisatie. De Mozarthof is een school dat vol overgave werkt met en voor leerlingen.

Kernwaarden

Creativiteit en inspiratie, enthousiasme en een positieve houding

 • We gaan uit van kansen en mogelijkheden
 • We zijn een lerende organisatie die voortdurend op zoek is naar nieuwe wegen.
 • Medewerkers kenmerken zich door creativiteit en enthousiasme

Respect

 • Leerlingen en personeel laten elkaar in hun waarde.
 • Medewerkers zijn doordrongen van hun voorbeeldrol.
 • We spreken elkaar respectvol aan (leerlingen, leerkrachten en ouders).
 • Medewerkers en ouders respecteren elkaars mening en verantwoordelijkheden.

Veiligheid

 • Vanuit onze schoolcultuur en in concrete regels en structuren bieden we fysieke en sociale veiligheid.

Opbrengstgericht en proactief

 • We gaan voor de maximale ontplooiing van leerlingen.
 • We rusten leerlingen toe om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in werken, wonen en vrije tijd.
 • We laten de leerlingen zo maximaal mogelijk leren door betekenisvolle leersituaties te kiezen in en buiten de school.

Samenwerkingsgericht

 • Binnen de school wordt samengewerkt door diverse disciplines.
 • Ouders worden volledig betrokken bij het invullen van het onderwijsproces.
 • Om een zo optimaal mogelijk aanbod voor de leerlingen te realiseren werkt de school samen met externe partijen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij directeur Trix Stöve via deze link.