Missie en Kernwaarden

 

Mozarthof, School voor Zoveel Mogelijk Leren

Eind 2017 stelden wij op de facebookpagina van de Mozarthof de volgende vraag:
“Mozarthof, school voor ZML….. stel dat we zelf een omschrijving zouden mogen maken van onze school, de leerlingen en hun talenten, wat zou u dan zeggen?”
Hier kwamen veel mooie reacties op, maar deze inzending, door één van onze leerlingen, sprong in het oog: Mozarthof, school voor zoveel mogelijk leren!

 

Onze missie


Zoveel Mogelijk Leren

 

De Mozarthof is een school; het is een plek waar kinderen en jongeren naartoe komen om te leren en waar zij worden voorbereid op zo zelfstandig mogelijk meedoen in de maatschappij, zowel in dagbesteding of werken als in wonen en vrijetijdsbesteding.
Onze missie is het, dat onze leerlingen, aan het eind van hun schoolloopbaan, zo zelfstandig mogelijk in het leven staan en met vertrouwen in hun eigen vaardigheden en talenten kunnen uitvliegen naar de voor hen best passende uitstroombestemming binnen vervolgopleiding, dagbesteding of (beschut) werk.

 

Onze kernwaarden


Drijfveren

 

Onze kernwaarden in 4P’s

Onze missie en toekomstvisie zijn gebaseerd op onze kernwaarden. De kernwaarden zijn belangrijk omdat ze sturing geven aan ons denken en handelen. Onze kernwaarden kunnen worden samengevat in 4P’s: Passie, Professioneel, Participatie, Perspectief

Passie staat voor willen, energie, bevlogenheid en betrokkenheid, inspiratie en initiatief

Professioneel staat voor vakmanschap, deskundigheid, taak- en rolbewustzijn

Participatie staat voor meedoen, samenwerken, het aangaan van de dialoog, verantwoordelijkheid nemen, reflectie en zelfcorrigerend vermogen, een positieve en respectvolle omgang met elkaar, halen en brengen

Perspectief staat voor groei en ontwikkeling, blijven leren van en met elkaar

 

Vanuit de kernwaarden en onze missie hebben we onze ambities voor de toekomst uitgewerkt in het Schoolplan 2018-2022