Klachtenregeling

 

Overal waar gewerkt wordt, ook op onze school, kunnen dingen soms anders verlopen dan we wensen en kan er een probleem ontstaan.
Vaak kunnen we die problemen samen oplossen door met elkaar in gesprek te gaan. Als je er toch samen niet uitkomt, is er een klachtenregeling. Deze regeling stelt leerlingen, ouders, personeelsleden en andere betrokkenen bij de school, in staat klachten van allerlei aard met betrekking tot de school te uiten.

Hoe dient u een klacht in?
Wanneer u een klacht hebt over de school, kunt u het beste een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. Veelal leidt dit tot een oplossing van het probleem. Een enkele keer lukt dit niet, u kunt dan contact opnemen met de afdelingsleider om uw klacht te bespreken. Ook kunt u de klacht bespreken met de directeur van de school.
Dit is de normale procedure, maar u kunt hiervan afwijken door direct contact op te nemen met een van de Interne Contact Personen (ICP) van de Mozarthof.
De Interne Contact Personen zijn Els de Boer en Marieke Wolse.

De Interne Contact Personen (ICP) zijn een aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en medewerkers. Zij hebben als taak te luisteren naar de klacht, te ondersteunen bij vervolgstappen en kunnen eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersonen van de Mozarthof, mevrouw Els Rietveld ( 010 4 071 510) en de heer Frank Brouwer (010 4071 599).