Gebarencursus op Mozarthof

Beste ouders/verzorgers,

Bij veel leerlingen binnen de Mozarthof is het gebruik van ondersteunende gebaren essentieel. Deze leerlingen hebben behoefte aan visuele informatie naast de gesproken taal. Gebaren zijn hierin belangrijk.

Binnen de Mozarthof wordt gebruik gemaakt van NmG (Nederlands ondersteund met gebaren). NmG wordt landelijk door het gebarencentrum geadviseerd. NmG beschikt over een grote woordenschat en het voordeel is dat deze gebaren ook door andere instanties (logeerhuis, vervolgonderwijs, kinderdagcentra, en woonvormen) worden gebruikt.

Het team van de Mozarthof is inmiddels bekend met NmG en gebruiken deze gebaren dagelijks ter ondersteuning van de communicatie met leerlingen. Twee jaar geleden heeft de sectie logopedie ook een gebarencursus voor ouders aangeboden, dit willen we dit schooljaar opnieuw aanbieden.

Op de eerste avond zullen we beginnen met het aanbieden van de meest gebruikte gebaren. De tweede avond zullen we meer de verdieping in gaan en is er ruimte voor vragen.

De eerste avond zal zijn op

dinsdagavond 19 november in de kantine van het VSO gebouw, Mozartlaan 29 Hilversum.

19:15 uur: inloop

19:30 uur: start cursus

+/- 21:00 uur: einde cursus

Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus.

De tweede avond zal eind januari/begin februari 2020 zijn.

Met vriendelijke groet,

Floor Herremans, Wilma Hoogendoorn en Sandra Goudzwaard”