Formulieren

Formulieren


Verzoek schoolverzuim

Er zijn maar een paar redenen waarom uw kind mag thuisblijven:

  • Als uw kind ziek is.
  • Als u met uw kind naar een belangrijke gebeurtenis gaat.
  • In een enkel geval kan extra vakantie worden aangevraagd. Als het gaat om meer dan tien dagen binnen een schooljaar, heeft u naast de toestemming van de directeur, ook de toestemming van de leerplichtambtenaar nodig.

Klik hier om het formulier te downloaden.


Protocol gescheiden of niet samenwonende ouders

Klik hier om het formulier te downloaden.


Stappenplan meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Klik hier om het formulier te downloaden.