Formulier: Toestemming gebruik beeldmateriaal

Beste ouder/verzorger,

Op Mozarthof laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.

Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen.
Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar.
Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven.

Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.

Met dit formulier vragen we u aan te geven waarvoor Mozarthof beeldmateriaal van uw zoon/dochter mag gebruiken.
Op het toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt worden.

Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de stage- juf op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, dan op het antwoordformulier vermeld staat, nemen we contact met u op.

U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Trix Stöve, directeur Mozarthof


Letop!: Dit formulier werkt niet met Internet Explorer!

Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal voor het schooljaar

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van leerling (naam verplicht):
gezeten in groep/klas (verplicht):

dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door Mozarthof gebruikt mogen worden voor het volgende doel:
- in de schoolgids en/of schoolbrochure informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de school en de onderwijs mogelijkheden:

Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinden van de school:
- op de openbare website van de school informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de school, het gegeven en te volgen onderwijs en diverse onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolfeesten, etc.:

- in de (digitale) nieuwsbrief ouders en leerlingen informeren over activiteiten en ontwikkelingen op en om de school:

- op sociale-media accounts van de school (Facebook):

Datum akkoord (verplicht):

Naam ouder/verzorger (verplicht):

E-mailadres (verplicht):

Foto leerling:
(kan max 5 Mb groot zijn)

Eventuele opmerkingen:

Handtekening ouder/verzorger (verplicht):
(met uw muis kunt u hier een handtekening schrijven, mocht het niet direct goed lukken dan kunt u op Clear drukken en het opnieuw proberen)

Druk vervolgens op Verzenden en wij ontvangen het ingevulde formulier en u krijgt hiervan een kopie in uw eigen mailbox.