Formulier: Basis inschrijfformulier nieuwe leerling


Letop!: Dit formulier werkt niet met Internet Explorer! en dit formulier moet in één keer gevuld worden, dus verzamel eerst alle gegevens voor de in te vullen velden

Basis inschrijfformulier nieuwe leerling voor het schooljaar
 
Gegevens leerling
 
Burgerservice nr. (verplicht):

Achternaam (verplicht):

Voornaam (verplicht):

Roepnaam (verplicht):

Geslacht (verplicht):

Geboortedatum (verplicht):

Geboorteplaats/land (verplicht):

Nationaliteit (verplicht)

Geloofsovertuiging (verplicht) :

Foto leerling:
(kan max 5 Mb groot zijn)

Straat/huisnr. (verplicht):

Postcode/woonplaats (verplicht):
 


Gegevens ouders/wettelijke vertegenwoordiger
 
(hierbij de gegevens van ouders/wettelijke vertegenwoordiger invullen, tenzij er sprake is van een één-ouder gezag)
Naam/voorletters ouder/wettelijke vertegenwoordiger 1 (verplicht):

Rol ouder/wettelijke vertegenwoordiger 1 (verplicht):

Burgerlijke staat: (verplicht):

Geboortedatum (verplicht):

Geboorteplaats/land (verplicht):

Nationaliteit (verplicht):

Geloofsovertuiging (verplicht):

Opleiding (verplicht):

Beroep (verplicht):

E-mailadres (verplicht):

Telefoonnr. thuis (verplicht):

Telefoonnr. mobiel (verplicht):

Handtekening ouder/verzorger 1 (verplicht):
(met uw muis kunt u hier een handtekening schrijven, mocht het niet direct goed lukken dan kunt u op Clear drukken en het opnieuw proberen)


Naam/voorletters ouder/verzorger 2:

Rol ouder/verzorger 2:

Burgerlijke staat:

Geboortedatum:

Geboorteplaats/land:

Nationaliteit:

Geloofsovertuiging:

Opleiding:

Beroep:

E-mailadres:

Telefoonnr. thuis:

Telefoonnr. mobiel:


Datum akkoord (verplicht):

Eventuele opmerkingen:

Druk vervolgens op Verzenden en wij ontvangen het ingevulde formulier en u krijgt hiervan een kopie in uw eigen mailbox.