Leerkrachten en klassenassistenten voor onze invalpool (m/v)

Leerkrachten en klassenassistenten voor onze invalpool (m/v)

Ben je een bevlogen leerkracht of klassenassistent en wil je je ervaring uitbreiden?

Wij zoeken:     Leerkrachten en klassenassistenten voor onze invalpool (m/v)

die voor kortere of langere tijd bij ons willen komen invallen.

Heb je ervaring of wil je ervaring opdoen in het onderwijs aan zeer moeilijk lerenden, dan ligt hier je kans.

We bieden je een dynamische werkomgeving, waar het werken nooit saai is!
We hebben geweldige leerlingen en een fijn team.
Je kunt rekenen op een goede begeleiding.

Algemene informatie over de school:
Mozarthof heeft een SO afdeling voor leerlingen van 4 tot 12 jaar en een VSO afdeling voor leerlingen van 12 tot 20 jaar.
Voor meer informatie, zie onze website: www.mozarthof.nl

Functie eisen:
 voor leerkrachten: PABO diploma
voor assistenten: minimaal MBO 4 opleiding onderwijsassistent of pedagogisch medewerker
 affiniteit met onze leerlingen
 multidisciplinair kunnen samenwerken

Inlichtingen:
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot:
Trix Stöve – directeur Mozarthof
(T 035-6241932).

Sollicitaties richten aan:
Mozarthof school voor ZML
Per e-mail: g.van.bolhuis@mozarthof.nl


Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


City Run Hilversum 2017

City Run Hilversum 2017

Zondag 2 april heeft de jaarlijkse City Run in Hilversum plaats gevonden.
Ook een aantal leerlingen en leerkrachten van de Mozarthof hebben meegelopen. Zij waren goed getraind en zijn dus allemaal netjes binnen de tijd binnengekomen.
Wij zijn daar natuurlijk erg trots op!

Hieronder zijn een aantal foto’s van onze “lopers” te zien en door op de foto te klikken komt de volledige foto in beeld.


Studiedag 14-09-2016 – WAARDE(N)VOL GEDRAG

Impressie van de studiedag WAARDE(N)VOL GEDRAG van 14 september 2016 voor de website

Op woensdag 14 september 2016 heeft het team van Mozarthof een studiedag gehouden met als titel: WAARDE(N)VOL GEDRAG. Onze gedragsspecialist Els de Boer gaf leiding aan deze dag.
Tijdens deze studiedag stond een aantal thema’s centraal: onze persoonlijke én gemeenschappelijke kernwaarden, omgangsvormen, pedagogisch klimaat en de vertaling van deze thema’s naar het buiten spelen en de buitenpauze.
De afgelopen jaren hebben we vooral geïnvesteerd in het ontwikkelen en op een kwalitatief hoger niveau brengen van het onderwijs op Mozarthof. Goed onderwijs komt echter vooral tot zijn recht in een goed (pedagogisch) klimaat. En daarom zullen we de komende jaren ook hier onze ontwikkeling op afstemmen om op dit gebied nog meer bewust bekwaam te kunnen zijn.
Ons gedrag heeft waardevolle invloed en wordt voor een belangrijk deel bepaald door onze waarden. Vandaar de titel voor deze studiedag: WAARDE(N)VOL GEDRAG.
We zijn tijdens deze dag met elkaar de dialoog aangegaan over onze persoonlijke én daarmee tegelijkertijd onze gemeenschappelijke kernwaarden. Gedrag heeft namelijk een zichtbare laag (te zien in ons dagelijks handelen) en een onzichtbare laag (dat wat we ten diepste denken en willen: onze kernwaarden). Tijdens het ochtendprogramma geven we deze uitwisseling in kleine gespreksgroepen vorm middels het maken van collages. Een kleine selectie uit de vele collages:

studiedag-14-09-2016-foto-3

studiedag-14-09-2016-foto-4

Vervolgens zijn we aan de slag gegaan om een aantal kernwaarden te vertalen naar concrete gedragsverwachtingen t.a.v. omgangsvormen. Aan de slag met de vraag: wat zie je dan en wat hoor je dan als je die kernwaarde wil leven en voorleven met collega’s en leerlingen? Iedere groep bereidt een korte sketch voor om dit te illustreren. Met veel herkenning, plezier en energie worden plenair de sketches gespeeld en mag er geraden worden welke kernwaarde er wordt uitgebeeld.

studiedag-14-09-2016-foto-5

studiedag-14-09-2016-foto-6

studiedag-14-09-2016-foto-7

studiedag-14-09-2016-foto-8

Tijdens het middagprogramma zoomen we in op het buitenspelen en de buitenpauze.
We reflecteren met elkaar op doelen van de buitenpauze en wat in dat kader de rol van de pleinbegeleider is. We zullen hier in de toekomst zeker dieper op in gaan.

studiedag-14-09-2016-foto-9

studiedag-14-09-2016-foto-10

Voordat we in kleine gespreksgroepen aan de slag gaan om een aantal kernwaarden te vertalen naar concrete gedragsverwachtingen voor de buitenpauze, legt Els uit aan welke voorwaarden goede gedragsverwachtingen het beste kunnen voldoen: ze zijn eenduidig en bij alle betrokkenen bekend, ze zijn positief geformuleerd in concreet waarneembaar gedrag, ze zijn in de wij-vorm gesteld en het schoolteam staat model voor het gewenste gedrag.

In kleine groepen, die samengesteld zijn op basis van afdeling (SO of VSO), zijn we aan de slag gegaan om een aantal kernwaarden te vertalen naar gedragsverwachtingen voor het buiten spelen/de buitenpauze. Het uitwisselen en nadenken levert een andere manier van kijken naar gedrag op. Een algemene conclusie tijdens de plenaire verslaglegging is de waardevolle en positieve invloed die de pleinbegeleiders in gezamenlijkheid kunnen aanwenden om de pedagogische aanpak tijdens de buitenpauze op af te stemmen. Zo creëren we met elkaar een prettig en sociaal veilig klimaat waarin het leren zo optimaal mogelijk kan zijn.
We kijken terug op een prachtige studiedag. Inspirerend, verbindend en leerzaam en een betekenisvol startpunt om te gaan uitbouwen. Alle input van deze dag zal als basis dienen voor het vervolg van dit traject. De werkgroep sociaal-emotionele ontwikkeling zal met voorstellen komen om e.e.a. concreet handen en voeten te geven. En het team zal met regelmaat terugkomen op het thema door het op de agenda zetten. Want:

studiedag-14-09-2016-foto-2

Els de Boer
16 september 2016

 


All Together Festival 2016

Met het All Together Festival is het culturele jaarthema ‘Cultureel Erfgoed’ afgesloten. Na twee mooie projecten ‘architectuur/Dudok’ en ‘Wereldfeesten’ was er feest op de hele school.

Het Walima-plein stond in het teken van het Midden-Oosten en Marokko. Er was een prachtig theehuis te vinden waar Marokkaanse thee gedronken kon worden met een stukje Turks fruit of baklava. Handen konden versierd worden in de Henna-tent en een workshop buikdansen ontbrak ook niet.

Op het Festa-plein konden leerlingen met hun gasten terecht voor een workshop dromenvangers maken, een ezelritje of om een Braziliaanse Samba te spelen. Hapjes uit Midden- en Zuid-Amerika werden rond gebracht en voor een burrito of Surinaams schaafijs kon je terecht bij de standjes.

Op het Mondo-plein was het een mooie mix van culturen. Een eigen Delfts Blauw tegeltje beschilderen, een pannenkoek eten, verjaardag ’s spelletjes spelen of een volksdansworkshop doen, het kon allemaal op het Mondo-plein. Het holi-festival zorgde voor een kleurrijk tintje.

Door op de foto’s te klikken kun je ze nog gedetailleerde bekijken …