nieuw logeerinitiatief voor jongeren vanaf 15 jaar

Nieuw! Wij, Ellen en Marit van LogeersSupport, bieden logeerweekenden aan, waarin naast het hebben van een gezellig weekend ook het werken aan de zelfstandigheid centraal staat.

Training in praktische vaardigheden, zoals bed opmaken, wasmachine bedienen, boodschappen doen horen bij het logeerweekend.

Nieuwsbrief – juli 2021

Beste (nieuwe) ouders en verzorgers van de leerlingen van de Mozarthof,

Zoals gebruikelijk is voor de vakantie stuur ik u de nieuwsbrief toe, alsmede een aantal bijlagen: hoe zit dat , Wooninitiatief Hilversum en een Toestemmingformulier Fotografie.
Het staat weer vol met allerlei interessante informatie.

Het is nog even spannend of alle vakantieplannen doorgang kunnen vinden.

Maar ik  wens u, namens het team van de Mozarthof, een hele fijne en vooral gezonde zomervakantie toe!
Onze leerlingen verwelkomen we weer op maandag 23 augustus.

13 ideeën over Vakantie | vakantie, vakantie checklist, reizen controlelijst

Met een hartelijke groet,


Mozarthof is voor de komende 3 jaar wederom een gezonde school.

Onze school heeft het vignet ‘Gezonde School’ wederom behaald. Met het vignet ‘Gezonde School’ laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school is bovendien in het bezit van de themacertificaten voeding, bewegen en sport en milieu en natuur.
Daarnaast zijn wij ook dit schooljaar weer de trotse bezitter van de gouden schaal voor de Gezonde schoolkantine.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl

Nieuwsbrief 23 april 2021

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de Mozarthof,

In de bijlage treft u de Nieuwsbrief van 23 april aan.

In de overige bijlagen (Wooninitiatief Pinahuis Almere, Gezond eten en gewicht voor je puber, Leden _G-honkbal_Nieuwsbrief, Flyer Meer Met Pit 2021, corona-zelftest-folder-voor-publiek) vindt u extra informatie over verschillende onderwerpen die in de nieuwsbrief worden aangestipt.

Ik wens iedereen een fijne vakantie toe en blijf gezond!

Met een hartelijke groet,            


Sport- en beweegwijzer

Team sportservice ’t Gooi heeft een sport- en beweegwijzer uitgebracht waarin alle aangepaste sporten in de omgeving worden getoond.

Hier vermelden wij alle sporten die wellicht interessant zijn voor onze leerlingen.

Mocht u of uw kind interesse hebben of meer informatie over een bepaalde sport willen, kunt u contact op nemen met een van onze gymdocenten; Aline de Kruijf (a.de.kruijf@mozarthof.nl) of Sanne Huider (s.huider@mozarthof.nl).


Nieuwsbrief herfstvakantie ’20

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de Mozarthof,

In de bijlage treft u de nieuwsbrief van oktober ’20 aan. In de tweede bijlage stuur ik u de beslisboom toe die we hanteren over het al of niet verkouden naar school komen.

In de nieuwsbrief informeer ik u over allerhande zaken en treft u ook de laatste schoolontwikkelingen aan m.b.t. Corona.

We gaan nu lekker van een weekje herfstvakantie genieten.

Ik wens u allemaal een fijne vakantie en blijf gezond!


Hier de Nieuwsbrief herfstvakantie ’20 met bijlagen, dus veel leesplezier.

Mondkapjes in het VSO

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van het VSO,

In de bijlage treft u een brief aan hoe de Mozarthof om wil gaan met het dringende advies om mondkapjes te gebruiken in het voortgezet onderwijs.


Mondkapjes in het VSO, dus lees dit goed!

Leerlingen tot 13 jaar met verkoudheidsklachten

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van het SO,

Naar aanleiding van de op vrijdag 18 september gehouden persconferentie waarin er gesproken is over de leerlingen tot 13 jaar met verkoudheidsklachten, vraag ik uw aandacht voor bijgevoegde brief.


Leerlingen tot 13 jaar met verkoudheidsklachten, dus lees dit goed!

Nieuwsbrief zomer 2020

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de Mozarthof.

Het schooljaar zit erop!

In de bijlage treft u de laatste nieuwsbrief aan.

Het was een bijzonder jaar.

We wensen u een hele fijne zomer toe.

Blijf gezond en graag tot 17 augustus!


Mozarthof ook op gebied van sport een gezonde school

De Mozarthof school voor ZML, heeft het themacertificaat Bewegen en Sport van de Gezonde School behaald. Met het themacertificaat laat de Mozarthof zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen van de Gezonde school. De Mozarthof is trots op dit behaalde resultaat!


Werken aan gezondheid op school loont. Leerlingen met een gezonde leefstijl presteren beter en zitten lekkerder in hun vel. Voldoende beweging en sport zijn essentieel bij een gezonde levensstijl. Aandacht voor sport en bewegen in het onderwijs is daarom belangrijk. Het zorgt voor een betere gezondheid, vitaliteit, fitheid en meer zelfvertrouwen bij leerlingen. Ook is het goed voor de sociale en cognitieve ontwikkeling: leerlingen leren samenwerken, doelen stellen en met winst en verlies omgaan.

Naast de vakleerkrachten bewegingsonderwijs is directeur Trix Stöve van de Mozarthof trots om ook voor bewegen en sport een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu staat het logo van de gezonde school op de gevel van onze school naast dat we een gezonde schoolkantine hebben, óók voor bewegen en sport. Zo kan iedereen zien dat onze school een gezonde school is!”

Directeur van de Mozarthof, Trix Stöve, is samen met de vakleerkrachten bewegingsonderwijs, Sanne Huider en Aline de Kruijf, ontzettend trots op het behaalde themacertificaat Bewegen en Sport.

“Vanaf nu staat het logo van de gezonde school op de gevel van onze school, naast dat we een gezonde schoolkantine hebben, óók voor bewegen en sport. Zo kan iedereen zien dat onze school een gezonde school is!”

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.


Mozarthof vanaf maandag 16 maart tot nader order gesloten

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de Mozarthof,

Zoals u in het landelijk nieuws hebt kunnen vernemen sluiten alle scholen in Nederland.
Ook de Mozarthof zal met ingang van morgen, maandag 16 maart zijn deuren sluiten.
In de brief vindt u verder informatie.
Neemt u bij vragen gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

Trix Stöve
Directeur Mozarthof


Het voorkomen van besmetting door het Corona virus

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de Mozarthof

Update vrijdag 13-03-2020:

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen met betrekking tot het bestrijden van het Corona virus vindt u hier de update.

03-03-2020:

In de bijlage vindt u een brief waarin wordt uitgelegd hoe de Mozarthof omgaat met het voorkomen van besmetting door het Corona virus.
Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, aarzel dan niet om contact op te nemen.


Met Pit zorgbegeleiding

Hé jij daar, kom jij ook bij ons?

Met trots presenteren wij Met Pit, een plek waar jongvolwassen met een verstandelijke beperking elkaar kunnen ontmoeten en daarbij werken aan het vergroten van o.a. de zelfstandigheid! Door Corona hebben wij onze locatie en activiteiten aangepast, maar er is nog genoeg te beleven.

Meer informatie is te lezen in onze flyer.


Nieuwsbrief februari 2020

Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van 14 februari 2020.
Tevens kunt u hier een flyer vinden over zwemmen.

We hopen dat u een fijne en ontspannen vakantie heeft waarbij het zonnetje af en toe schijnt.

Fijne krokusvakantie!


Uitnodiging informatieavond ‘Omgaan met dwars gedrag’

Alleen voor:                Ouders en verzorgers van leerlingen uit het SO, medewerkers Mozarthof

Wanneer:                    Dinsdag 28 januari 2020

Waar:                           VSO gebouw – kantine, Mozartlaan 29, Hilversum  

Tijd:                               19.15u                                Inloop

                                       19.30u                                Start programma

                                       20.00u                                Presentatie Speel-o-theek ’t Gooi – Miriam Kos

                                       20.15u-20.45u                  Pauze + Bekijken speelmateriaal Speel-o-theek

                                       20.45u                                Vervolg programma

                                       21.30u                                Einde programma

Kinderen maken verschillende ontwikkelingsperioden door zoals de baby-, dreumes-, peuter- en kleuterfase. Ook onze leerlingen maken deze fases door. Sommige zullen alle stadia doorlopen, anderen bereiken al eerder hun hoogst haalbare ontwikkelingsniveau. Opvallend is dat sommige van onze kinderen meer tijd nodig hebben om een bepaalde fase te doorlopen. We zien bij onze leerlingen dat zij in een andere ontwikkelingsfase zitten dan hun kalenderleeftijd doet vermoeden.

In de ontwikkelingsfase van baby en dreumes ervaart een kind zichzelf als één met zijn omgeving. Voor kinderen in de peuterontwikkelingsfase, ook wel de peuterpuberteit genoemd, gaat een kind op zoek naar zijn of haar grenzen en naar die van een ander. In deze ontwikkelingsfase gaat een kind ervaren dat het zelf iemand is, stelt zichzelf centraal en gaat experimenteren met het hebben van de eigen regie. Dit kan zich uitten in dwars en koppig gedrag, het bekende ‘ik ben twee en zeg nee’, ook al zijn de kinderen volgens hun kalenderleeftijd al veel ouder.

Martine Overzet (orthopedagoog SO op de Mozarthof) en Marieke Wolse (leerkracht en intern begeleider SO op de Mozarthof) zullen deze informatieavond voor u verzorgen. Zij zullen u meer duidelijkheid geven over de functie van deze ontwikkelingsfase en hoe deze fase is te herkennen. U krijgt tips over hoe om te gaan met onverzettelijk gedrag en  handvaten om het gedrag beter te begrijpen. Naast theoretische informatie zal de avond ook bestaan uit een interactief gedeelte waarbij u de tips direct in de praktijk kunt brengen. 

De Speel-o-theek ’t Gooi zal zich deze avond kort aan u presenteren en u tevens uitleg geven over de mogelijkheden om ontwikkelingsmateriaal en speelgoed bij hen te lenen. De Speel-o-theek heeft ook materiaal bij zich, welke u tijdens de pauze kunt bekijken.

Aanmelden voor deze OR Ouderavond kan tot donderdag 23 januari a.s. via deze link.

Wij ontmoeten u heel graag u op dinsdag 28 januari 2020!

Vriendelijke groet,

Namens de ouderraad Mozarthof


Verkeerssituatie Mozarthof

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van Mozarthof,

We hebben in de afgelopen weken ervaren dat de verkeerssituatie op het parkeerterrein van de Mozarthof zo onveilig is geworden dat we maatregelen gaan nemen om de situatie weer veilig te krijgen.

Inmiddels zijn er heel wat ouders die hun kind halen en brengen naar school. Deze ouders parkeren op het parkeerterrein van school en rijden daar weg als zij hun kind hebben weggebracht of opgehaald.

Ondertussen lopen er leerlingen rond die in en uit de busjes stappen en waarvoor het niet veilig is met alle rijdende auto’s.

Om ervoor te zorgen dat de leerlingen veilig over het parkeerterrein kunnen lopen om de school te bereiken, zal het grote parkeerterrein vanaf maandag 3 februari a.s. worden afgesloten van 08:15 tot 08:45 uur en van 14:15 tot 14:45 uur.

Ouders die hun kind komen halen en brengen kunnen gebruik maken van het kleine parkeerterrein bij nummer 29 of parkeren in de straat en even iets verder lopen.

Met regelmaat zien we nog auto’s tegen het éénrichting verkeer inrijden. Dat is voor de omwonenden van de school een vervelende situatie.

Wilt u ervoor zorgen dat u via de vastgestelde rijrichting naar de Mozarthof toe rijdt? Oók als u na schooltijd uw kind komt ophalen bij het Zandkasteel of een na-schoolse activiteit?

Zo houden we het voor iedereen een fijne en veilige situatie.

Alvast vriendelijk bedankt!


Mozarthof Ski Travel 2020

Het skiteam van de Mozarthof organiseert ook dit jaar weer een fantastische skiweek, een kwaliteitsreis op grote hoogte.

Mozarthof is met 31 leerlingen en een eigen skiteam (samengesteld uit 13 personeelsleden van de school) op zondagmorgen 19 januari rond 07:00 uur afgereisd naar Oostenrijk, dus op naar de sneeuw.
Het skiteam heeft met veel enthousiasme naast ski’s, skischoenen en skikleding verzameld voor deze geweldige reis.

We gaan dit jaar opnieuw naar het prachtige Radstadt/Altenmarkt in de provincie Salzburgerland in Oostenrijk. De dorpjes zijn prachtig en het skigebied biedt diverse pistes voor alle niveaus van onze sporters. dus

Van zondag 19 januari t/m vrijdag 24 januari 2020 zijn wij met een luxe touringcar naar Jugend und Familiehotel Wenghof.

Hieronder de links naar de aparte pagina’s waar de foto’s van onze dagelijkse inspanningen te zien zijn:

♥  zondag en maandag

♥  maandagavond en dinsdag

♥  dinsdagavond en woensdag

♥  woensdagavond en donderdag


De foto’s van de dag zijn meestal pas na 20:00 uur beschikbaar!


Mozarthof op donderdag 30 en op vrijdag 31 januari 2020 gesloten in verband met de landelijke staking

Beste ouders en verzorgers,

In de hoop dat 2020 ook voor het onderwijs een goed jaar mag worden, werd gisteren duidelijk dat het overgrote deel van het team van de Mozarthof gebruik maakt van het recht om te staken.
Voor de collega’s zijn met name het personeelstekort als ook de hoge werkdruk de redenen om het werk neer te leggen.

Het bestuur van de Mozarthof heeft daarop het besluit genomen om de school op donderdag 30 januari als ook op vrijdag 31 januari a.s. te sluiten.
Wij realiseren ons goed dat dit besluit voor u als ouders en ook voor onze leerlingen consequenties heeft. Het was dan ook geen gemakkelijk besluit. De Mozarthof wil echter ook staan voor goed onderwijs aan uw kind en zich daar hard voor maken.

We hopen dan ook op uw begrip te mogen rekenen hiervoor.

Nieuwsbrief december 2019

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de Mozarthof,

Hier treft u de nieuwsbrief van december 2019 aan.
Tevens kunt u hier de EU fruit nieuwsbrief lezen.

We maken ons op voor een heerlijke vakantie.

We wensen u hele fijne kerstdagen toe en een prachtig en gezond 2020.

Graag verwelkomen we onze leerlingen weer op 6 januari 2020!

Namens het team van de Mozarthof


Mozarthof dit jaar weer ingeloot om gratis EU fruit -en groente te ontvangen

Algemene tips over eten en drinken 

1. Goede basis in de broodtrommel: volkorenbrood, halvarine en mager beleg zoals kipfilet, jam of 20+kaas. Kijk op www.voedingscentrum.nl 

2. Drinktip: Vruchtensappen leveren relatief veel calorieën. Geef liever gewoon kraanwater mee.

3. Boterhammen die bij de lunch niet op gaan, gooien we niet in de prullenbak. Ze gaan mee naar huis voor na school. Is het regelmatig te veel? Dan is het beter om minder in de broodtrommel te doen. Zo voorkomen we verspilling. 

4. Kies als zoet beleg voor jam, honing, vruchtenhagel en gestampte muisjes. Hagelslag, chocoladepasta en pindakaas zijn calorierijk. 

5. Overblijftip: Geef als ‘toetje’ geen koek mee, maar ook fruit en groente, zoals een appel, mandarijn of banaan. 

6. Broodtrommeltip: filet americain of rosbief bederven te snel om mee naar school te nemen. Rookvlees en kipfilet blijven langer goed. 

7. Wij merken het op school: zien eten, doet eten. Leerlingen die eerst nog niet zo blij waren met schoolfruit, eten nu lekker mee. Merkt u thuis een verschil? Wij zijn benieuwd!  8. Op onze school eten leerlingen steeds meer fruit en groente en daar kan geen vitaminepil tegenop: kijk op www.voedingscentrum.nl

9. Sommige leerlingen krijgen nog wel eens snoep, koek of repen mee. De leerkrachten letten daar deze week extra op, want op school eten we alleen eten waar je lijf iets aan heeft. 

10. Kinderen hebben per dag 150 gram groenten nodig. Als u een wortel of een handje tomaatjes meegeeft naar school, is dat vaak al ruim een derde! 

11. Bij de ochtendpauze is de regel: alleen fruit en groente. Natuurlijk is het lekker om ook voor het overblijven fruit of groente mee te geven. Dat kan ook op brood, bijvoorbeeld appelstroop met plakjes banaan; avocado of een boterham met kaas en komkommer. 

12. Is uw kind bijna jarig? Op www.gezondtrakteren.nl staat leuke tips voor goede, gezellige traktaties! 

13. Steeds meer kinderen hebben last van verstopping. Ook daarbij helpt het om meer fruit, groente en volkorenbrood te eten. 

14. Wist u dit? Dagelijks luncht 37% van de basisschoolleerlingen op school. Dat varieert van 17% op het platteland tot 87% in de stad (LEI, WUR). 

15. Wist u dat een kind iets soms wel tien tot vijftien keer moet proeven voor het iets lust? Dat weetje over smaak hebben we deze week in alle groepen besproken. 

Seizoensgebonden Herfst

Herfsttip: Geef uw kind nu ook eens rauwkost met wortel mee of een appel of peer. Dat zijn echte seizoensproducten. 

Dit is het appelseizoen, maar zelfs na een jaar smaakt de oogst vaak nog goed. Appels uit Nederland zijn een duurzame keuze. 

Bij het tienuurtje hebben we het deze week gehad over seizoensgroente, zoals pompoen. Thuis proeven? Hier vindt u 19 lekkere recepten met pompoen: kijk op www.voedingscentrum.nl 

Houd de weerstand op peil met minimaal 150 gram groente en twee stuks fruit per dag. En: een uur bewegen, zoals fietsen en buiten spelen. 

We spelen elke dag buiten, ook als het (een beetje) regent. Wist u dat een kind elke dag een uur beweging nodig heeft? Tips op www.30minutenbewegen.nl of op www.jantjebeton.nl/buitenbeweging/ .  


Klik hier voor de ouderbrochure EU fruit 2019.


Uitnodiging informatieavond ‘Peuterpuberteit bij SO-leerlingen’ maandag 4 november = VERVALLEN!!

Voor:            Ouders en verzorgers van leerlingen uit het SO, medewerkers Mozarthof.

Wanneer:   Maandag 4 november

Waar:          VSO gebouw – kantine, Mozartlaan 29, Hilversum 

Tijd:             19.15u                   Inloop

                      19.30u                   Start programma

                      20.00u                   Presentatie Speel-o-theek ’t Gooi – Miriam Kos

                      20.15u-20.45u      Pauze + Bekijken speelmateriaal Speel-o-theek

                      20.45u                   Vervolg programma

                      21.30u                   Einde programma

Kinderen maken verschillende ontwikkelingsperioden door zoals de baby-, dreumes-, peuter-, kleuter- fase etc. Ook onze leerlingen maken deze fases door. Sommige zullen alle stadia doorlopen, anderen bereiken eerder hun hoogst haalbare ontwikkelingsniveau.

Opvallend is dat sommige van onze kinderen meer tijd nodig hebben om een bepaalde fase te doorlopen. We zien bij onze leerlingen dat zij in een andere ontwikkelingsfase zitten dan hun kalenderleeftijd doet vermoeden. Dat geldt ook voor de fase van 18-36 maanden. In deze fase, ook wel de peuterpuberteit genoemd, gaat een kind op zoek naar zijn of haar grenzen en naar die van een ander. In de ontwikkelingsfase 0-18 maanden ervaart een kind zichzelf als één met zijn omgeving. In de ontwikkelingsfase 18-36 maanden gaat een kind ervaren dat het zelf iemand is, stelt zichzelf centraal en gaat experimenteren met het hebben van de eigen regie. Dit kan zich uitten in dwars en koppig gedrag, het bekende ‘ik ben twee en zeg nee’.

Martine Overzet (orthopedagoog SO op de Mozarthof) en Marieke Wolse (leerkracht en intern begeleider SO op de Mozarthof) zullen deze informatieavond voor u verzorgen. Zij zullen u meer duidelijkheid geven over de functie van deze ontwikkelingsfase en hoe deze fase is te herkennen. U krijgt tips over hoe om te gaan met onverzettelijk gedrag en  handvaten om het gedrag beter te begrijpen. Naast theoretische informatie zal de avond ook bestaan uit een interactief gedeelte waarbij u de tips direct in de praktijk kunt brengen. 

De Speel-o-theek ’t Gooi zal zich deze avond kort aan u presenteren en u tevens uitleg geven over de mogelijkheden om ontwikkelingsmateriaal en speelgoed bij hen te lenen. De Speel-o-theek heeft ook materiaal bij zich, welke u tijdens de pauze kunt bekijken.

Aanmelden voor de OR Ouderavond van 4 november kan tot 25 oktober a.s. via onderstaande link. Mocht u vooraf vragen hebben omtrent dit thema, dan kunt u deze tevens via de link indienen:

Aanmelden

Wij ontmoeten u heel graag u op maandag 4 november!


Mozarthof toch dicht op woensdag 6 november 2019

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van Mozarthof.

Zoals u in wellicht op het journaal hebt gehoord of in de krant hebt gelezen hebben de vakbonden een akkoord gesloten. Er wordt 460 miljoen geïnvesteerd in het onderwijs. Hoewel wij natuurlijk blij zijn met deze incidentele financiële injectie, zien wij ook dat er geen gelden zijn gekomen om de knelpunten in het onderwijs structureel aan te pakken. Dat maakt ons zeer bezorgd.
Hoewel de vakbonden hebben aangegeven dat de staking van 6 november niet door zou gaan, hebben zij ook aangegeven dat deze wijziging op korte termijn voor scholen lastig is om door te voeren.  Ook voor de Mozarthof stuiten we op een aantal praktische bezwaren. We hebben onze leerlingen voorbereid op een vrije dag en het omgaan met opnieuw een wijziging maakt het voor een aantal van hen extra lastig. Ook heeft een aantal ouders al een activiteit voor deze dag afgesproken met hun kind. Het leerlingvervoer is door ons ook geïnformeerd dat de Mozarthof dicht zou zijn. Daarnaast hebben wij op deze dag onderhoud aan het gebouw op nummer 31 gepland staan. De verwarming functioneert niet goed en er worden reparatiewerkzaamheden met veel geluid uitgevoerd.
Zowel de inhoudelijke reden als de praktische punten hebben ons daarom doen besluiten om de Mozarthof op woensdag 6 november a.s. te sluiten.

Wij hopen op uw begrip, met vriendelijke groet namens Team Mozarthof,


Nieuwsbrief oktober 2019

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de Mozarthof,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van oktober 2019.
Tevens is hier een bijlage over de “Week van de Pauzehap”.

Op maandag 28 oktober 2019 zijn de leerlingen vrij i.v.m. een studiedag

Op woensdag 6 november staakt het personeel van de Mozarthof. De leerlingen zijn vrij.

Veel leesplezier en een hele fijne herfstvakantie!


Gebarencursus op Mozarthof

Beste ouders/verzorgers,

Bij veel leerlingen binnen de Mozarthof is het gebruik van ondersteunende gebaren essentieel. Deze leerlingen hebben behoefte aan visuele informatie naast de gesproken taal. Gebaren zijn hierin belangrijk.

Binnen de Mozarthof wordt gebruik gemaakt van NmG (Nederlands ondersteund met gebaren). NmG wordt landelijk door het gebarencentrum geadviseerd. NmG beschikt over een grote woordenschat en het voordeel is dat deze gebaren ook door andere instanties (logeerhuis, vervolgonderwijs, kinderdagcentra, en woonvormen) worden gebruikt.

Het team van de Mozarthof is inmiddels bekend met NmG en gebruiken deze gebaren dagelijks ter ondersteuning van de communicatie met leerlingen. Twee jaar geleden heeft de sectie logopedie ook een gebarencursus voor ouders aangeboden, dit willen we dit schooljaar opnieuw aanbieden.

Op de eerste avond zullen we beginnen met het aanbieden van de meest gebruikte gebaren. De tweede avond zullen we meer de verdieping in gaan en is er ruimte voor vragen.

De eerste avond zal zijn op

dinsdagavond 19 november in de kantine van het VSO gebouw, Mozartlaan 29 Hilversum.

19:15 uur: inloop

19:30 uur: start cursus

+/- 21:00 uur: einde cursus

Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus.

De tweede avond zal eind januari/begin februari 2020 zijn.

Met vriendelijke groet,

Floor Herremans, Wilma Hoogendoorn en Sandra Goudzwaard”


Uitnodiging informatieavond ‘Seksuele ontwikkeling bij jullie kinderen, onze leerlingen’

Voor:                   Ouders en verzorgers van leerlingen uit het VSO en SO klas Wolf, medewerkers Mozarthof,  Het Zandkasteel PGB, Zorg in Beweging.

Wanneer:           Dinsdag 29 oktober

Tijd:                     19:15 uur inloop

19:30 uur start programma,

21:30 uur einde programma, gelegenheid tot
informeel napraten tot 22:00 uur.

Waar:                  VSO gebouw, Mozartlaan 29, Hilversum

Wij worden allemaal geconfronteerd met de seksuele ontwikkeling van onze kinderen en leerlingen.  Voor velen van ons een onderdeel van de ontwikkeling die veel vragen en zorgen met zich mee kan brengen. Dat zijn vragen die bij alle ouders en verzorgers spelen en niet alleen bij hen, maar ook bij leerkrachten en begeleiders. Daarom heeft de Mozarthof, in samenwerking met de Ouderraad van de Mozarthof een informatieavond georganiseerd over dit thema. Het Zandkasteel PGB en Zorg in Beweging participeren ook in deze avond.

Wij hebben contact gezocht met Fabriek69,  een organisatie uit Amersfoort die diverse experts heeft op het gebied van het geven van voorlichting over seksuele gezondheid. Irene König en Judith Kreijne van Fabriek69 vertellen u op deze avond over de seksuele gezondheid van jongeren met een verstandelijke beperking. Wat is seksueel gezond zijn? Hoe kunnen wij onze leerlingen hierin ondersteunen? Wij staan stil bij de seksuele ontwikkeling en kijken naar seksualiteit zoals deze vandaag de dag in de maatschappij en binnen sociale media worden beleefd. Ook bespreken we waar voor onze leerlingen de experimenteerruimte is. We kunnen onze leerlingen, uw kind(eren), namelijk heel goed uitleggen wat niet mag, waar het niet mag en waarom niet maar wat er wel mag en waar…… tja, daar hebben we nog geen goed antwoord op.

Aanmelden voor de OR Ouderavond van 29 oktober kan tot 7 oktober a.s. via onderstaande link. Mocht u vooraf vragen hebben omtrent dit thema dan kunt u deze tevens indienen via onderstaande link. Irene en Judith zullen proberen alle vragen te beantwoorden tijdens de informatieavond.

Aanmelden

Wij ontmoeten u heel graag op dinsdag 29 oktober!

Vriendelijke groet,

Mozarthof, Het Zandkasteel PGB & Zorg in Beweging.


De kwaliteiten van Autisme

Het Autisme Info Centrum (afdeling Hilversum) is een inloop en informatievoorziening over autisme. De mensen die er werken zijn allemaal vrijwilligers en ook ervaringsdeskundige op het gebied van autisme.

Helaas weten te weinig mensen in Hilversum eo van ons bestaan.

Nu hebben wij op 31 oktober een avond speciaal voor jongeren met autisme.

Een avond waarbij het niet zal gaan met wat ze allemaal verkeerd doen, maar juist goed.

Lees hier onze flyer.


Nieuwsbrief april 2019

Hier kunt u de nieuwsbrief lezen.

Bij de nieuwsbrief horen de twee bijlagen (VSO en OB1) met de afspraken die de leerlingen hebben gemaakt over het gebruik van de mobiele telefoon op school.

In de laatste bijlage treft u de flyer van Stick Together aan. Een gezellige spelmiddag op de hockeyclub!

Ik wens u veel leesplezier!

Fijne Paasdagen en fijne vakantie allemaal!


Judo bij Mozarthof

In samenwerking met Mozarthof en Het Zandkasteel gaat Judoschool van der Hoek judo aanbieden aan kinderen met een verstandelijke beperking, ook wel G-judo genoemd. Heeft uw zoon/dochter daarnaast ook een lichamelijke beperking dan kijken we graag samen naar de mogelijkheden.

Judo is voor iedereen, jong-oud, klein-groot en is bijzonder geschikt voor kinderen of volwassenen met een verstandelijke beperking.

Lees meer informatie in onze flyer.

Wolfskamer G-KerstCup’18 – zaterdag 8 december

Wolfskamer G-KerstCup’18 – zaterdag 8 december

Het G-skiteam nodigt je uit om deel te nemen aan deze Ski / Snowboard wedstrijd voor mensen met een verstandelijke beperking. Alle skiërs/boarders die meetrainen bij het G-skiteam hebben voldoende vaardigheid om aan deze wedstrijd mee te doen.

Lees hier de volgende flyer en inschrijfformulier.

Inschrijven dient voor woensdag 5 december te geschieden!


 

Theater Totaal Hilversum

Theater Totaal Hilversum

 

Nieuwe acteurs en actrices gezocht voor Theater Totaal Hilversum!

 

Theater Totaal is een Muziek & Theaterwerkplaats voor artiesten met een verstandelijke beperking uit Nieuwegein. Artiesten worden hier opgeleid in het theatervak of als muzikant.

Theater Totaal start in januari 2019 op de woensdagen een nieuwe locatie in Hilversum. 

We gaan hier alleen met het vak theater aan de slag.

Er is plek voor nieuwe acteurs en actrices uit Hilversum en de omgeving van Hilversum.

 

Wat biedt Theater Totaal:

De artiesten van Theater Totaal krijgen theaterlessen om hun talent verder te ontwikkelen. Daarnaast werken we toe naar voorstellingen die op verschillende plekken gespeeld worden. Theater Totaal treedt o.a. op in theaters, op scholen en op symposia.  Als speler bij Theater Totaal krijg je dus de kans je talent verder te ontwikkelen en aan de buitenwereld te laten zien.

 

Voor wie:

Voorwaarden om te kunnen deelnemen aan Theater Totaal in Hilversum:

 • Je houdt van theater en hebt talent dat je graag wilt ontwikkelen
 • Je hebt een licht tot matig verstandelijke beperking
 • Je hebt een indicatie voor dagbesteding
 • Je woont op maximaal 10 kilometer van Hilversum

 

Je mag ook een paar woensdagen komen stagelopen om te kijken of het theatervak iets voor je is.

 

Waar en wanneer:

Waar: Theater Santbergen, Noorderweg 2 in Hilversum. Dat is op een paar minuten lopen van het treinstation in Hilversum. Het is goed bereikbaar met trein, bus en fiets.

Wanneer: elke woensdag van 10.00 uur tot 15.15 uur.  We starten op woensdag 9 januari 2019.

 

Nieuwsgierig? Kom kijken naar een voorstelling in Theater Santbergen op 17 november!

Ter kennismaking spelen artiesten van Theater Totaal op zaterdag 17 november de voorstelling “ Assepoester maar dan woester” in Theater Santbergen in Hilversum. Deze voorstelling begint om 14.00 uur en is gratis toegankelijk. Na afloop kunnen cliënten meedoen met een workshop. Ook zijn docenten en artiesten uit Nieuwegein aanwezig om vragen te beantwoorden.  Aanmelden voor deze voorstelling en workshop kan per mail.  

Je bent ook altijd welkom om langs te komen in Nieuwegein om te kijken hoe er gewerkt wordt. Maak hiervoor een afspraak op maandag, dinsdag of donderdag.

 

Meer weten?

Mail dan naar theatertotaal@amerpoort.nl of bel 06 21 53 85 96 (Mirjam Roepman, Margot de Jong en Elma ten Boekel). Ook vind je foto’s en filmpjes van Theater Totaal op Facebook.

 


Mozarthof stap over op het vijf gelijke dagen model per september 2018

Mozarthof stap over op het vijf gelijke dagen model per september 2018

M.i.v. het schooljaar 2018-2019 zal ook de Mozarthof het 5 gelijke dagen model gaan hanteren.

Hiermee sluiten we aan bij de schooltijden van andere scholen in de regio.

Dat betekent dat met ingang van 3 september 2018 de schooltijden op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag hetzelfde zullen zijn:

De school start om 08:30 uur en gaat om 14:30 uur uit.

Lees hier de volledige brief.


Mozarthof stimuleert het drinken van water

Mozarthof stimuleert het drinken van water

In de gezonde school kantine is water met fruit gratis verkrijgbaar. Om het lekker en aantrekkelijk te maken hebben we iedere dag 3 verschillende smaken.

Deze week was er water met aardbei en munt, water met sinaasappel en citroen en water met komkommer en munt.

De inspiratie halen wij uit onderstaand boekje. Wij zijn hier erg enthousiast over en daarom willen wij dit graag met jullie delen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 goede redenen om water te drinken Water drinken wordt veel aangeraden. Water is veel beter dan light frisdranken. Water dus. Maar waarom eigenlijk? Er zijn veel redenen om water te drinken. Hieronder vind je de 8 beste redenen!

Waarom water drinken?

8 goede redenen om water te drinken:

1. Mooiere huid
Bepaalde gifstoffen in je lichaam, zorgen ervoor dat je een onrustige huid krijgt. Water zorgt ervoor dat die gifstoffen uit je lichaam gespoeld worden en daardoor heb je ook minder kans op puistjes of andere oneffenheden.

2. Preventie tegen pijn
Een beetje water doet al wonderen. Pijnlijke gewrichten en kramp in je spieren ontstaat sneller als je te weinig water hebt gedronken.

3. Vochtbalans
60% van je lichaam bestaat uit water. Door genoeg water te drinken onderhoud je je vochtbalans! Dit helpt om voedingsstoffen te transporteren door je lichaam, je lichaamstemperatuur te reguleren en voeding te verteren.

4. Brandstof voor je spieren
Als je veel zweet in de sportschool, dan verliezen je je spieren eigenlijk veel water. Als je spieren niet genoeg water hebben, worden ze moe. Door meer water te drinken, krijg je weer meer energie en kan je je work-out helemaal energiek afsluiten.

5. Afvallen
Veel studies zijn tot de conclusie gekomen dat er een verband bestaat tussen het drinken van water en verliezen van gewicht. Het geheim? Water drinken zorgt er simpel weg voor dat de mens zich vol voelt en daardoor minder gaat eten. Drink niet een paar slokjes, maar in één keer je glas leeg. Dan krijgen je hersenen het signaal dat de maag gevoed is. Bij een paar slokjes gebeurt er vrijwel niets.

6. Productiviteit
Een glas water kan je helpen met concentreren en zorgt ervoor dat je fris en alert bent.

7. Nierfunctie
De nieren halen het afval uit je lichaam en sturen dat naar de blaas, zodat het daar uit je lichaam gaat. De nieren hebben wel genoeg vocht nodig om ons lichaam schoon te maken en te houden. Water drinken is daarom een must.

8. Vermoeidheid
Een van de meest voorkomende symptomen van uitdroging is vermoeidheid. Nog een reden om dus een slok water te nemen!

 

 

 

 

 


Kickboks clinics op de Mozarthof

Kickboks workshop op de Mozarthof

 

Het Papageno Huis helpt (jong) volwassenen met autisme, met en zonder een verstandelijke beperking, om zo zelfstandig mogelijk te leven en een eigen
plek midden in de samenleving te vinden. Voor dat ‘gewone leven’ zijn vaardigheden nodig zoals omgaan en contact maken met anderen, communicatie en voorstellingsvermogen waarmee mensen met autisme vaak moeite hebben, maar die zij wel kunnen leren ontwikkelen. Zie de flyer voor meer informatie.

Ook bieden zij diverse sportprogramma’s.
De afgelopen weken hebben de groepen MB1, SO/VO en OB1 kickboks clinics gehad. De leerlingen waren enorm enthousiast. Ze mochten echte bokshandschoenen aan! De trainer heeft ze de basisstoten geleerd en hoe je kunt ontwijken. Zoals op de foto’s is te zien is de dekking heel belangrijk.

 

De Mozarthof is dit jaar geselecteerd om gratis groente en fruit te ontvangen!

De Mozarthof is dit jaar geselecteerd om gratis groente en fruit te ontvangen!

EU-Schoolfruit ondersteunt scholen die leerlingen een gezonde boost willen geven. De school krijgt gratis fruit en groente: 3 stuks per leerling per week, 20 weken lang.

Tijdens de 20 weken schoolfruit geeft de school EU-Schoolfruitlessen, digibordlessen en Smaaklessen. Daarna kan de school verder gaan met een zelfstandig schoolfruitbeleid.

Als Mozarthof zijn wij daar heel erg blij mee want:

 • Het is lekker en gezond. Slechts een procent van de kinderen eet voldoende groente en vijf procent eet voldoende fruit. De porties vergroten is gemakkelijk en levert gezondheidswinst op. Een goede eerste stap is: vaker fruit en groente eten op school.
 • Het werkt. Leerlingen die naar een school gaan met een goed schoolfruitbeleid, kiezen thuis ook vaker voor fruit tussendoor. Ook eten zij meer groente dan voorheen. 80% van
  de ouders vindt schoolfruit prettig.
 • Het is helder. Voor ouders en leerkrachten is het gemakkelijk om het schoolfruitbeleid uit te leggen.
 • Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting. Dat geldt voor soorten uit de volle grond en van het seizoen, maar bijvoorbeeld ook voor een aantal importproducten, zoals bananen en sinaasappels.
 • Het is leerzaam. Kinderen ontdekken meer over de herkomst van eten, de seizoenen en over de verschillende soorten fruit en groente.
 • Het kan helpen om overgewicht te voorkomen. Op dit moment is één op de zeven kinderen te zwaar. Fruit en groente verzadigen goed en leveren relatief weinig calorieën. Als kinderen meekrijgen dat fruit en groente lekker zijn voor tussendoor, kan dit helpen om minder te snoepen en snacken.
 • Een gezonde school presteert beter. Leerlingen op scholen waar gezond wordt gegeten: zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.

 

In de week van 13 november starten wij met het EU-fruit. Verdere informatie volgt.

 


Mozarthof sport 2017-2018

Mozarthof sport 2017-2018

Het schooljaar is begonnen dus we gaan weer gymmen! En er staan weer veel sportieve activiteiten op het programma:

De komende periode worden er verschillende sportclinics op school gegeven. Er komen trainers van verschillende sporten proeflessen geven om leerlingen enthousiast te maken en door te laten stromen naar de sportvereniging.
We beginnen donderdag 14 september met atletiek. Marianne Boelee van de Gooise Atletiek Club komt drie weken training geven aan SO/VO, OB1, OB2 en MB1. Ouders zijn van harte welkom om donderdag 28 september te komen kijken. Als u niet kunt komen maar meer informatie wilt over de atletiek vereniging of over andere sportverenigingen dan kunt u contact op nemen met Martijn. Zijn email adres is m.spaans@mozarthof.nl.
In november worden er nog judo, kickboks en korfbal clinics georganiseerd. In de volgende nieuwsbrief meer informatie hierover.

Op vrijdagmiddag wordt er de komende maanden weer hard geoefend tijdens het talentenuur. Er wordt onder andere gewerkt aan een trampoline en een trapeze act. Verder zijn er nog een paar verrassingsacts die door leerlingen zelf verzonnen zijn. Voor de kerstvakantie zullen de leerlingen hun kunsten vertonen aan klasgenoten, ouders, familie en vrienden.

We gaan natuurlijk ook weer schaatsen deze winter.

In het tweede halfjaar doen we weer mee aan de Hilversum City Run en het voetbaltoernooi. Voor het VSO wordt een sportdag georganiseerd en het SO doet mee aan de Koningsspelen.

Kortom we maken er weer een sportief jaar van!


Cursus Stilstaan bij jezelf

Cursus Stilstaan bij jezelf

Mantelzorgers zorgen vanuit hun relatie voor hun naaste, vanuit verbondenheid. Je kiest niet voor mantelzorg, het overkomt je. De meeste mantelzorgers vinden dat heel gewoon, ‘dat doe je toch’?. En juist omdat het zo vanzelfsprekend is, lopen belaste mantelzorgers zichzelf nogal eens voorbij. Neemt de zorg jou grotendeels in beslag en is er onvoldoende tijd en ruimte om even bij te tanken? Of is het lastig om de mantelzorg te combineren met werk en gezin? Heb je last van schuldgevoelens en voel je je tekortschieten? Dan kan emotionele ondersteuning helpen om te gaan met jouw mantelzorgsituatie.

Lees hier alle informatie.


Ouderavond namens de Ouderraad – 4 april 2017

Naar aanleiding van uw reacties op de enquête hebben wij onderwerpen gekozen voor deze jaarlijkse ouderavond.

De ouderraad wil u door het verzorgen van workshops inzicht geven in de ontwikkeling van uw kind in de SO als in de VSO leeftijd. In deze brief informeren wij u hier verder over.

De avond ziet er als volgt uit:

Inloop: 19.15-19.30 uur
Inleiding: 19.30-19.45 uur
Ronde 1: 19.45-20.30 uur
Pauze: 20.30-20.45 uur
Ronde 2: 20.45-21.30 uur

U kunt zich inschrijven voor twee workshops van ieder drie kwartier. Hieronder vindt u de informatie over de inhoud.

Voor ouders van de SO leerlingen worden de volgende workshops georganiseerd:

o Hoe leren de leerlingen op de Mozarthof
o Vrije tijd, wat is er te doen?
o Prikkelverwerking in de mond

Voor ouders van de VSO leerlingen worden de volgende workshops georganiseerd:

o Hoe leren de leerlingen op de Mozarthof
o Lichamelijke veranderingen en seksualiteit bij jongeren met verstandelijke beperkingen.
o Financiële regelingen

Wij verheugen ons op uw komst!

Zie hier de volledige uitnodiging en het aanmeldformulier.


Vakantiedagopvang 2017: ook in de vakantie spelen met je (nieuwe) vrienden!

 
HZN2017-2Wil jij iets leuks doen in de schoolvakanties? Kom dan spelen bij de vakantiedagopvang van Stichting Wielewaal! De hele week worden er allerlei activiteiten in een thema georganiseerd.
De voorjaarsvakantie staat in het teken van Sprookjes. Knutsel bijvoorbeeld een mandje voor Roodkapjes koekjes, maak een fruitzwaard voor de drie musketiers of speel reuzenvoetbal. Er zijn allemaal enthousiaste begeleiders aanwezig die gezellig met je meedoen. Kom je ook een keer?

Wanneer?

De vakantiedagopvang vindt plaats op werkdagen tussen 8 en 18u op Mytylschool De Trappenberg in Huizen. Kinderen kunnen zich per dag aanmelden.
De data van de vakantiedagopvang in 2017 zijn

 • Voorjaarsvakantie ma 20 februari – vr 24 februari
 • Meivakantie ma 24 april – vr 5 mei
 • Zomervakantie ma 24 juli – vr 25 augustus
 • Herfstvakantie ma 23 oktober – vr 27 oktober

Voor en door wie?
De dagopvang is geschikt voor kinderen van 4 tot 20 jaar met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of ADHD/Autisme. Een team van vrijwillige begeleiders onder leiding van een vaste recreatieleider is de hele week aanwezig. Indien nodig kan verpleegkundige zorg geleverd worden. De hoeveelheid begeleiding wordt aangepast op wat een kind nodig heeft. Dit varieert van 1 begeleider per kind tot 1-op-3.

 

HZN2017-1Ervaringen van een moeder
Sacha, moeder van Merel: “Merel is begonnen met de vakantiedagopvang op school. Het was voor Merel wel een beetje raar dat ze in de vakantie naar school moest. Na één dagje bleek het toch erg anders; de hele dag leuke dingen doen en met z’n allen eten. Aan het eind van de dag komen de ouders dan op school om je te halen en dat is ook wel gezellig!”
Inmiddels heeft Merel ook ervaren hoe leuk het is om een weekend te logeren of met vrienden op vakantie te gaan bij Wielewaal. Lees Sacha’s hele verhaal op www.wielewaal.nl/merel

Aanmelden?
De dagopvang kan betaald worden vanuit PGB of Zorg In Natura of uit eigen middelen. Kijk voor meer informatie of aanmelden op http://www.wielewaal.nl/dagopvang of bel 088 122 44 00.
Ben je op zoek naar weekendopvang in bijv. Soest of Haarlem, gezinsvakanties of groepsvakantie? Ontdek op www.wielewaal.nl wat we je allemaal te bieden hebben!

 


Uitnodiging ouderavond – 17 november 2016

 

Ouderavond over media-opvoedingwat hebben onze kinderen nodig?

Op donderdag 17 november 2016
van 19.30 uur – 21.30 uur
Locatie: Mozarthof, Mozartlaan 29 Hilversum

Beste ouder(s)/verzorgers,

17 November staat vast al in uw agenda genoteerd! Hierbij nodigt de Ouderraad van de Mozarthof u graag uit voor de ouderavond over het mediagebruik van onze leerlingen, thuis en op school. Op deze avond willen we graag uitwisselen wat wel en niet werkt in de mediaopvoeding. Hoe doen andere ouders dat en wat voor mediaopvoeder bent u zelf?

Op deze ouderavond over mediawijsheid hebben wij voor u uitgenodigd: Merijn Bartman van Bureau Jeugd & Media, een specialist mediaopvoeding in het speciaal onderwijs.

Merijn Bartman geeft eerst een inleiding over mediagebruik en zal ons dan uitdagen om hierover na te denken en samen hierover in gesprek te gaan. De mediawereld van kinderen is groot: zelfstandig doen zij al van alles online, nog vóórdat zij precies begrijpen wat de gevolgen zijn. Ze tikken en vegen zich al door allerlei apps heen en klikken van alles aan. Is het nodig om hen te beperken? Hoe dan? Of moeten zij er juist mee om leren gaan? Er zijn zoveel vragen!

Wat er zoal aan de orde zal komen op deze avond:

 • Is het internet een veilige speelruimte?
 • Wanneer laat je je kind op facebook/instagram? 
 • Praat je over de dingen die ze daar tegenkomen (o.a. leuke dingen, maar ook bv geweld, seks)? 
 • Geef je je kind een smartphone/mobiele telefoon en met welke leeftijd doe je dat dan?

Mediaopvoeding is ook: laten zien wat wèl mag en kan. Misschien bent u op zoek naar goede apps. Waar vind je die? Kent u de mogelijkheden die bij uw kind passen? Er valt zoveel te beleven en ontdekken voor kinderen in de online wereld. U wordt deze avond geprikkeld om na te denken over het maken van keuzes. U gaat naar huis met veel stof voor gesprek met elkaar én met uw kind(eren).

We hopen dat u erbij bent! We zien u graag de 17e november, inloop vanaf 19.00 uur!
Gelieve zo spoedig mogelijk aan te melden via info@mozarthof.nl

Met hartelijke groet,
De Ouderraad van de Mozarthof


Mozarthof Snowcamp 2017

“Winter is coming”…. en dus zijn de winterbrochures weer volop verkrijgbaar met leuke aanbiedingen. Maar een individuele wintersport voor verstandelijk beperkte leerlingen én low budget? Dat biedt alleen de Mozarthof, school voor zeer moeilijk lerenden in Hilversum.

snowcamp-2017-1

De Mozarthof staat met 33 leerlingen en een eigen skiteam (samengesteld uit 13 personeelsleden van de school) weer te popelen om dit fantastische wintersportproject te kunnen realiseren.
Het skiteam heeft met veel enthousiasme ski’s, skischoenen en skikleding verzameld en vervolgens een geweldige reis georganiseerd.

We gaan dit jaar opnieuw naar het prachtige Radstadt/Altenmarkt in de provincie Salzburgerland in Oostenrijk. De dorpjes zijn prachtig en het skigebied biedt diverse pistes voor alle niveaus van onze sporters.
In de week van 22 januari tot 27 januari 2017 gaan wij met een luxe touringcar naar Jugend und Familiehotel Wenghof.
Wat hebben we er weer zin in!

 

snowcamp-2017-2Uiteraard zijn we allemaal zeer enthousiast over dit project.
Het vraagt echter wel wat van de wintersportorganisatie om de kosten zo laag mogelijk te houden. Hiervoor hebben we sponsoren nodig die dit skikamp kunnen en willen ondersteunen!
Daarom doen we een beroep op u! Met uw steun lukt het ons om de leerlingen de ervaring van hun leven te bezorgen.

Ons wintersport-ervaringskamp is uitgegroeid tot een hoogstaand kwaliteitsproject.
Er wordt gewerkt aan; onderwijsdoelen op cognitief gebied, aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, aan het zelfvertrouwen én de motorische ontwikkeling. Onze leerlingen komen met veel ervaringen weer terug en hebben zich ontwikkeld op de verschillende terreinen.
Leren door ervaren is hierbij ons motto.

Hiernaast betekent het Mozarthof-skikamp voor deze jongeren:
– 6 dagen lang plezier, avontuur en sport;
– met je schoolgenoten op reis;
– dat iedereen zijn beperking kan accepteren, en op de piste vergeten ze die zelfs helemaal;
– dat het skiteam van de Mozarthof begrijpt wat de leerlingen nodig hebben;
– dat het skiteam met veel geduld en aandacht en uiteraard veel plezier de lessen geeft
– elke avond een gezellig programma, variërend van spelletjesavond tot disco en Bonte Avond!

snowcamp-2017-3

Lieve sponsoren laat ons niet in de kou staan!
Zorgt u voor de gift?
Dan zitten wij straks fijn in de skilift!

Namens het skiteam
Ria Terra, coördinator sponsering wintersport
Voorzitter Stichting Vrienden Mozarthof
Harriët Toren, afdelingsleider VSO (voortgezet speciaal onderwijs)
Jamillah Batelaan, wintersportcoördinatie (technisch)

Comité van aanbeveling:
Trix Stöve, directeur Mozarthof
Annelieke Voorboom, fysiotherapeut

Wij ontvangen uw giften graag op:

Bankrekeningnummer: NL64 RABO 01375 59 453
Ten name van: Stichting Vrienden Mozarthof
Onder vermelding van: Skikamp 2017


Oproep namens Stichting Vrienden Mozarthof

Beste Ouders,

Bij deze wil ik een oproep doen om namens Stichting Vrienden Mozarthof te collecteren voor NSGK.

De collecteweek NSGK is dit jaar van 14 t/m 19 november.
De opbrengsten zijn vorig jaar besteed aan de aanschaf van 2 binnen trampolines op school. Om kinderen even te kunnen laten bewegen tussen alle leermomenten.

Stichting Vrienden Mozarthof heeft enige weken geleden met plezier een forse uitgave gedaan voor de aanschaf van Ruwaard Praktijk leermiddelen, op verzoek van Mozarthof.

Mbv deze materialen is een proffesionaliseringsslag gemaakt en is op Mozarthof een lokaal ingericht, waarin leerlingen nog beter arbeidsvaardigheden aan zullen kunnen leren.

Ook de nieuwe kantine behoeft nog verder aankleding!!

Met andere woorden; het geld van de collecte NSGK (50% gaat direct naar Stichting Vrienden Mozarthof!!!) wordt altijd goed besteed, dat is de belofte die wij doen.

Opgeven kan via de email: martijn@meijering.biz

Alvast bedankt namens Stichting Vrienden Mozarthof

Groet Ria Terra, Jamillah Batelaan en Martijn Meijering

Tot slot zijn we naarstig op zoek naar iemand, die deze actie namens Stichting Vrienden Mozarthof zou willen coördineren, interesse ? , laat het weten.

Zie ook www.nsgk.nl


Wie komt er bij ons wonen?

 
Villa OKI in het centrum van Bussum heeft per direct een
woonplek vrij voor een jong volwassen vrouw met een verstandelijke
en eventueel lichamelijke beperking (niet rolstoel gebonden).

Wil jij graag ‘zelfstandig’ wonen maar heb je daarbij professionele begeleiding en ondersteuning
nodig en vind je het gezellig om in een vrolijke en levendige groep te wonen, dan ben jij misschien
diegene die wij zoeken voor ons OKI gezin.

Al onze bewoners gaan overdag naar werk of activiteitencentra en
wij bieden 2 dagen per week dagbesteding in huis.

Lees verder in de bijlage.


Medezeggenschapsraad (MR)

 

De Mozarthof heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft als doel mee te denken, te adviseren en soms mee te beslissen over verschillende beleidszaken op school. De medezeggenschap is wettelijk vastgelegd in de ‘Wet Medezeggenschap op Scholen’ (WMS). In deze wet is geregeld hoe de directeur en bestuurder om moeten gaan met de door de MR te verlenen instemming of advies over bepaalde beleidszaken. De directeur en de bestuurder voeren regelmatig overleg met de MR.

Beleidszaken waarmee de MR zich bezighoudt zijn:

 • het schoolplan;
 • jaarplan en jaarverslag;
 • begroting;
 • schoolgids;
 • huisvesting;
 • vakantieregeling
 • en andere voorkomende beleidsontwikkelingen.

De MR bestaat uit acht leden, vier (gekozen) vertegenwoordigers namens de ouders en vier (gekozen) vertegenwoordigers namens het personeel De MR komt eenmaal per maand op een vooraf vastgestelde dag bij elkaar.

Als u vragen of suggesties heeft met betrekking tot de school, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de MR. Eén van de daarin zittende leden is de contactpersoon via klik hier.