Mozarthof bestaat 50 jaar!


dit is ons nieuwe jubileum logo

Aftrap jubileumjaar
Op 27 januari, geboortedag van Mozart, was ook de aftrap van ons jubileumjaar met o.a. een digitale toost

en een mooi concert van pianiste Kaoru.

Tijdens deze voorstelling beleefden wij een muzikale reis door de tijd. Natuurlijk kwam ook Mozarts muziek langs.


Musical

In het voorjaar gaan alle leerlingen van Mozarthof oefenen voor een schitterende jubileummusical welke uitgevoerd wordt op 2 juli in ’t Spant te Bussum. Helaas is dit alleen toegankelijk voor genodigden.


Reünie

Op zaterdag 2 juli a.s. verzorgen wij in ’t Spant te Bussum een jubileum reünie voor alle oud leerlingen en oud collega’s.
Wat zou het leuk zijn om iedereen weer eens te zien!
Wil jij aanwezig zijn op de jubileum reünie stuur dan een mail met je naam naar reunie@mozarthof.nl
en je krijgt van ons een bevestiging. Later zal er meer informatie volgen.


Mozarthof is voor de komende 3 jaar wederom een gezonde school.

Onze school heeft het vignet ‘Gezonde School’ wederom behaald. Met het vignet ‘Gezonde School’ laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school is bovendien in het bezit van de themacertificaten voeding, bewegen en sport en milieu en natuur.
Daarnaast zijn wij ook dit schooljaar weer de trotse bezitter van de gouden schaal voor de Gezonde schoolkantine.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl

Mozarthof is een maatschappelijk betrokken school. Dat uit zich onder andere in de samenwerking met andere onderwijs gerelateerde organisaties.

Kim Varkevisser (SO-leerkracht) en Els de Boer (VSO-leerkracht en gedragsspecialist) zitten nu ruim een jaar in het panel van de Respect Foundation. Deze non-profit organisatie heeft als missie om de maatschappij mooier te maken door met jongeren te werken aan respect voor zichzelf, elkaar en de omgeving.
Zo maken ze onder andere educatiemateriaal: Respect Educatie. De thema’s die hierin naar voren komen sluiten nauw aan bij (wereld)burgerschap en sociale veiligheid.
Als panellid geven Kim en Els feedback op de lessen die de Respect Foundation ontwikkelt voor het speciaal onderwijs. Dat is heel erg leuk en zinvol om te doen!

Als dank kregen ze een Respect hoodie cadeau en gingen ermee op de foto. Neem gerust eens een kijkje op de website van de Respect foundation https://respectfoundation.nl


Nieuwsbrief herfstvakantie ’20

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de Mozarthof,

In de bijlage treft u de nieuwsbrief van oktober ’20 aan. In de tweede bijlage stuur ik u de beslisboom toe die we hanteren over het al of niet verkouden naar school komen.

In de nieuwsbrief informeer ik u over allerhande zaken en treft u ook de laatste schoolontwikkelingen aan m.b.t. Corona.

We gaan nu lekker van een weekje herfstvakantie genieten.

Ik wens u allemaal een fijne vakantie en blijf gezond!


Hier de Nieuwsbrief herfstvakantie ’20 met bijlagen, dus veel leesplezier.

Mondkapjes in het VSO

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van het VSO,

In de bijlage treft u een brief aan hoe de Mozarthof om wil gaan met het dringende advies om mondkapjes te gebruiken in het voortgezet onderwijs.


Mondkapjes in het VSO, dus lees dit goed!

Leerlingen tot 13 jaar met verkoudheidsklachten

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van het SO,

Naar aanleiding van de op vrijdag 18 september gehouden persconferentie waarin er gesproken is over de leerlingen tot 13 jaar met verkoudheidsklachten, vraag ik uw aandacht voor bijgevoegde brief.


Leerlingen tot 13 jaar met verkoudheidsklachten, dus lees dit goed!

Intentieverklaring getekend

Met veel enthousiasme kunnen we u melden dat de bestuurders van Mozarthof en De Kleine Prins op dinsdag 1 september 2020 een intentieverklaring hebben ondertekend om te komen tot een fusie tussen beide schoolbesturen. Met het ondertekenen van deze intentieverklaring start het onderzoek naar een bestuurlijke fusie. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door medewerkers van de beide besturen. De beoogde fusiedatum is 1 augustus 2021.

Lees hier het volledige bericht.


Nieuwsbrief zomer 2020

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de Mozarthof.

Het schooljaar zit erop!

In de bijlage treft u de laatste nieuwsbrief aan.

Het was een bijzonder jaar.

We wensen u een hele fijne zomer toe.

Blijf gezond en graag tot 17 augustus!


Mozarthof ook op gebied van sport een gezonde school

De Mozarthof school voor ZML, heeft het themacertificaat Bewegen en Sport van de Gezonde School behaald. Met het themacertificaat laat de Mozarthof zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen van de Gezonde school. De Mozarthof is trots op dit behaalde resultaat!


Werken aan gezondheid op school loont. Leerlingen met een gezonde leefstijl presteren beter en zitten lekkerder in hun vel. Voldoende beweging en sport zijn essentieel bij een gezonde levensstijl. Aandacht voor sport en bewegen in het onderwijs is daarom belangrijk. Het zorgt voor een betere gezondheid, vitaliteit, fitheid en meer zelfvertrouwen bij leerlingen. Ook is het goed voor de sociale en cognitieve ontwikkeling: leerlingen leren samenwerken, doelen stellen en met winst en verlies omgaan.

Naast de vakleerkrachten bewegingsonderwijs is directeur Trix Stöve van de Mozarthof trots om ook voor bewegen en sport een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu staat het logo van de gezonde school op de gevel van onze school naast dat we een gezonde schoolkantine hebben, óók voor bewegen en sport. Zo kan iedereen zien dat onze school een gezonde school is!”

Directeur van de Mozarthof, Trix Stöve, is samen met de vakleerkrachten bewegingsonderwijs, Sanne Huider en Aline de Kruijf, ontzettend trots op het behaalde themacertificaat Bewegen en Sport.

“Vanaf nu staat het logo van de gezonde school op de gevel van onze school, naast dat we een gezonde schoolkantine hebben, óók voor bewegen en sport. Zo kan iedereen zien dat onze school een gezonde school is!”

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.


Mozarthof vanaf maandag 16 maart tot nader order gesloten

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de Mozarthof,

Zoals u in het landelijk nieuws hebt kunnen vernemen sluiten alle scholen in Nederland.
Ook de Mozarthof zal met ingang van morgen, maandag 16 maart zijn deuren sluiten.
In de brief vindt u verder informatie.
Neemt u bij vragen gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

Trix Stöve
Directeur Mozarthof


Met Pit zorgbegeleiding

Hé jij daar, kom jij ook bij ons?

Met trots presenteren wij Met Pit, een plek waar jongvolwassen met een verstandelijke beperking elkaar kunnen ontmoeten en daarbij werken aan het vergroten van o.a. de zelfstandigheid! Door Corona hebben wij onze locatie en activiteiten aangepast, maar er is nog genoeg te beleven.

Meer informatie is te lezen in onze flyer.


Nieuwsbrief februari 2020

Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van 14 februari 2020.
Tevens kunt u hier een flyer vinden over zwemmen.

We hopen dat u een fijne en ontspannen vakantie heeft waarbij het zonnetje af en toe schijnt.

Fijne krokusvakantie!


Uitnodiging informatieavond ‘Omgaan met dwars gedrag’

Alleen voor:                Ouders en verzorgers van leerlingen uit het SO, medewerkers Mozarthof

Wanneer:                    Dinsdag 28 januari 2020

Waar:                           VSO gebouw – kantine, Mozartlaan 29, Hilversum  

Tijd:                               19.15u                                Inloop

                                       19.30u                                Start programma

                                       20.00u                                Presentatie Speel-o-theek ’t Gooi – Miriam Kos

                                       20.15u-20.45u                  Pauze + Bekijken speelmateriaal Speel-o-theek

                                       20.45u                                Vervolg programma

                                       21.30u                                Einde programma

Kinderen maken verschillende ontwikkelingsperioden door zoals de baby-, dreumes-, peuter- en kleuterfase. Ook onze leerlingen maken deze fases door. Sommige zullen alle stadia doorlopen, anderen bereiken al eerder hun hoogst haalbare ontwikkelingsniveau. Opvallend is dat sommige van onze kinderen meer tijd nodig hebben om een bepaalde fase te doorlopen. We zien bij onze leerlingen dat zij in een andere ontwikkelingsfase zitten dan hun kalenderleeftijd doet vermoeden.

In de ontwikkelingsfase van baby en dreumes ervaart een kind zichzelf als één met zijn omgeving. Voor kinderen in de peuterontwikkelingsfase, ook wel de peuterpuberteit genoemd, gaat een kind op zoek naar zijn of haar grenzen en naar die van een ander. In deze ontwikkelingsfase gaat een kind ervaren dat het zelf iemand is, stelt zichzelf centraal en gaat experimenteren met het hebben van de eigen regie. Dit kan zich uitten in dwars en koppig gedrag, het bekende ‘ik ben twee en zeg nee’, ook al zijn de kinderen volgens hun kalenderleeftijd al veel ouder.

Martine Overzet (orthopedagoog SO op de Mozarthof) en Marieke Wolse (leerkracht en intern begeleider SO op de Mozarthof) zullen deze informatieavond voor u verzorgen. Zij zullen u meer duidelijkheid geven over de functie van deze ontwikkelingsfase en hoe deze fase is te herkennen. U krijgt tips over hoe om te gaan met onverzettelijk gedrag en  handvaten om het gedrag beter te begrijpen. Naast theoretische informatie zal de avond ook bestaan uit een interactief gedeelte waarbij u de tips direct in de praktijk kunt brengen. 

De Speel-o-theek ’t Gooi zal zich deze avond kort aan u presenteren en u tevens uitleg geven over de mogelijkheden om ontwikkelingsmateriaal en speelgoed bij hen te lenen. De Speel-o-theek heeft ook materiaal bij zich, welke u tijdens de pauze kunt bekijken.

Aanmelden voor deze OR Ouderavond kan tot donderdag 23 januari a.s. via deze link.

Wij ontmoeten u heel graag u op dinsdag 28 januari 2020!

Vriendelijke groet,

Namens de ouderraad Mozarthof


Mozarthof op donderdag 30 en op vrijdag 31 januari 2020 gesloten in verband met de landelijke staking

Beste ouders en verzorgers,

In de hoop dat 2020 ook voor het onderwijs een goed jaar mag worden, werd gisteren duidelijk dat het overgrote deel van het team van de Mozarthof gebruik maakt van het recht om te staken.
Voor de collega’s zijn met name het personeelstekort als ook de hoge werkdruk de redenen om het werk neer te leggen.

Het bestuur van de Mozarthof heeft daarop het besluit genomen om de school op donderdag 30 januari als ook op vrijdag 31 januari a.s. te sluiten.
Wij realiseren ons goed dat dit besluit voor u als ouders en ook voor onze leerlingen consequenties heeft. Het was dan ook geen gemakkelijk besluit. De Mozarthof wil echter ook staan voor goed onderwijs aan uw kind en zich daar hard voor maken.

We hopen dan ook op uw begrip te mogen rekenen hiervoor.

Nieuwsbrief december 2019

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de Mozarthof,

Hier treft u de nieuwsbrief van december 2019 aan.
Tevens kunt u hier de EU fruit nieuwsbrief lezen.

We maken ons op voor een heerlijke vakantie.

We wensen u hele fijne kerstdagen toe en een prachtig en gezond 2020.

Graag verwelkomen we onze leerlingen weer op 6 januari 2020!

Namens het team van de Mozarthof


Uitnodiging informatieavond ‘Peuterpuberteit bij SO-leerlingen’ maandag 4 november = VERVALLEN!!

Voor:            Ouders en verzorgers van leerlingen uit het SO, medewerkers Mozarthof.

Wanneer:   Maandag 4 november

Waar:          VSO gebouw – kantine, Mozartlaan 29, Hilversum 

Tijd:             19.15u                   Inloop

                      19.30u                   Start programma

                      20.00u                   Presentatie Speel-o-theek ’t Gooi – Miriam Kos

                      20.15u-20.45u      Pauze + Bekijken speelmateriaal Speel-o-theek

                      20.45u                   Vervolg programma

                      21.30u                   Einde programma

Kinderen maken verschillende ontwikkelingsperioden door zoals de baby-, dreumes-, peuter-, kleuter- fase etc. Ook onze leerlingen maken deze fases door. Sommige zullen alle stadia doorlopen, anderen bereiken eerder hun hoogst haalbare ontwikkelingsniveau.

Opvallend is dat sommige van onze kinderen meer tijd nodig hebben om een bepaalde fase te doorlopen. We zien bij onze leerlingen dat zij in een andere ontwikkelingsfase zitten dan hun kalenderleeftijd doet vermoeden. Dat geldt ook voor de fase van 18-36 maanden. In deze fase, ook wel de peuterpuberteit genoemd, gaat een kind op zoek naar zijn of haar grenzen en naar die van een ander. In de ontwikkelingsfase 0-18 maanden ervaart een kind zichzelf als één met zijn omgeving. In de ontwikkelingsfase 18-36 maanden gaat een kind ervaren dat het zelf iemand is, stelt zichzelf centraal en gaat experimenteren met het hebben van de eigen regie. Dit kan zich uitten in dwars en koppig gedrag, het bekende ‘ik ben twee en zeg nee’.

Martine Overzet (orthopedagoog SO op de Mozarthof) en Marieke Wolse (leerkracht en intern begeleider SO op de Mozarthof) zullen deze informatieavond voor u verzorgen. Zij zullen u meer duidelijkheid geven over de functie van deze ontwikkelingsfase en hoe deze fase is te herkennen. U krijgt tips over hoe om te gaan met onverzettelijk gedrag en  handvaten om het gedrag beter te begrijpen. Naast theoretische informatie zal de avond ook bestaan uit een interactief gedeelte waarbij u de tips direct in de praktijk kunt brengen. 

De Speel-o-theek ’t Gooi zal zich deze avond kort aan u presenteren en u tevens uitleg geven over de mogelijkheden om ontwikkelingsmateriaal en speelgoed bij hen te lenen. De Speel-o-theek heeft ook materiaal bij zich, welke u tijdens de pauze kunt bekijken.

Aanmelden voor de OR Ouderavond van 4 november kan tot 25 oktober a.s. via onderstaande link. Mocht u vooraf vragen hebben omtrent dit thema, dan kunt u deze tevens via de link indienen:

Aanmelden

Wij ontmoeten u heel graag u op maandag 4 november!


Nieuwsbrief oktober 2019

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de Mozarthof,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van oktober 2019.
Tevens is hier een bijlage over de “Week van de Pauzehap”.

Op maandag 28 oktober 2019 zijn de leerlingen vrij i.v.m. een studiedag

Op woensdag 6 november staakt het personeel van de Mozarthof. De leerlingen zijn vrij.

Veel leesplezier en een hele fijne herfstvakantie!


Mozarthof VSO doet mee aan voetbal clinic – september 2019

Vrijdag 13 september heeft een deel van het VSO mee mogen doen met een voetbalclinic, georganiseerd door leden van de MZS.
De leerlingen hebben de hele dag hun voetbalskills getraind met 10 verschillende voetbalopdrachten en als afsluiting nog een wedstrijdje.

Ook kregen de leerlingen een goodiebag met wat lekkers, een t shirt en als klap op de vuurpijl een super gave voetbal!

Een groot dank je wel aan alle vrijwilligers van stichting MZS en voetbalclub SC ’t Gooi  die dit mogelijk hebben gemaakt voor de leerlingen van de Mozarthof!


Plein & Kunst Festijn 2019

Het Plein & Kunstfestijn was een bruisend eindfeest met workshops, lekkere hapjes, optredens en attracties. Het nieuwe schoolplein werd spectaculair geopend door niemand minder dan Ed, jeugdtrainer van Ajax Heini Otto en panna king Easy Man. 

Hilversum City Run 2019

Na een aantal weken van hard trainen was het zondag 14 april dan eindelijk zover, de Hilversum City Run. Op deze dag zouden in totaal 4 leerlingen en 3 docente de 5 km prestatie loop gaan lopen. Met een goede voorbereiding en een heerlijk zonnetje ging iedereen vol vertrouwen van start. Gedurende de run werden de leerlingen luidkeels aangemoedigd door een grote groep familie en collega’s van de Mozarthof. De leerlingen liepen in fantastische tijden de 5 km en iedereen heeft uiteindelijk met gemak en veel plezier de finish gehaald. Bij de finish werden zij beloond met een mooie medaille en door familie en collega’s warm onthaald. Een prestatie waar zij trots op mogen zijn.

Nieuwsbrief april 2019

Hier kunt u de nieuwsbrief lezen.

Bij de nieuwsbrief horen de twee bijlagen (VSO en OB1) met de afspraken die de leerlingen hebben gemaakt over het gebruik van de mobiele telefoon op school.

In de laatste bijlage treft u de flyer van Stick Together aan. Een gezellige spelmiddag op de hockeyclub!

Ik wens u veel leesplezier!

Fijne Paasdagen en fijne vakantie allemaal!


Mozarthof op wintersport – januari 2019

Mozarthof is met 33 leerlingen en een eigen skiteam (samengesteld uit 13 personeelsleden van de school) op zondagmorgen 20 januari rond 07:00 uur afgereisd naar Oostenrijk, dus op naar de sneeuw.
Het skiteam heeft met veel enthousiasme naast ski’s, skischoenen en skikleding verzameld voor deze geweldige reis.

We gaan dit jaar opnieuw naar het prachtige Radstadt/Altenmarkt in de provincie Salzburgerland in Oostenrijk. De dorpjes zijn prachtig en het skigebied biedt diverse pistes voor alle niveaus van onze sporters. dus

Van 20 januari tot 25 januari zijn wij met een luxe touringcar naar Jugend und Familiehotel Wenghof.

Hieronder de links naar de aparte pagina’s waar de foto’s van onze dagelijkse inspanningen te zien zijn:

♥  zondag en maandag

♥  maandagavond en dinsdag

♥  woensdag en bingo!

♥  woensdagavond en donderdag

♥  een mooi filmpje van Danté

De foto’s van de dag zijn meestal pas na 20:00 uur beschikbaar!

Mozarthof werkt samen met de Voedselbank Gooi & Omstreken

Mozarthof werkt samen met de Voedselbank Gooi & Omstreken

Het Sinterklaasfeest op de Mozarthof, school voor Zeer Moeilijk Lerenden, in Hilversum liep dit jaar een beetje anders.

De school is bewust bezig met burgerschapsonderwijs. Omdat maatschappelijke betrokkenheid best een abstract begrip is voor deze leerlingen probeert de Mozarthof dit zoveel mogelijk visueel en praktisch vorm te geven.
Daarom is de Mozarthof een samenwerking aangegaan met de Voedselbank Gooi & Omstreken.

Nadat de leerlingen een les hebben gekregen over de Voedselbank en een excursie naar het distributiecentrum van de Voedselbank in Huizen hebben gemaakt, hebben zij voedsel en schoencadeautjes ingezameld.

Woensdag 5 december was de grote finale en hebben de leerlingen alle schoencadeautjes gesorteerd en ingepakt.

Tevens was Hart van Nederland aanwezig om hiervan verslag te doen:
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/cadeautjes-inpakken-en-speculaas-bakken-voor-de-voedselbank/?

Hieronder wat foto’s van dit mooie evenement:

 

 

 

 

 

 

Ook hebben ze tijdens een kookworkshop gevuld speculaas en cupcakes gemaakt voor de Voedselbank. Tenslotte heeft Dhr Bosch, vrijwilliger van de voedselbank alle kratten met cadeautjes en het voedsel in ontvangst genomen.

Ook Jennifer en Cathelijne, twee leerlingen uit Baarn, hebben enthousiast meegedaan.


Expositie mozART op het Mediapark

Expositie mozART op het Mediapark

Afgelopen donderdag 12 juli heeft de opening van de expositie mozART op het mediapark plaatsgevonden.

De opening van de expositie was een onvergetelijke gebeurtenis.
De klasgenoten van de kunstenaars waren allen aanwezig. De schilderstalenten van mozART: Manuela, Danté, Walid, Wessel, Noah en Christiaan exposeerden met trots hun 12 schilderijen. Ouders en genodigden waren erbij.

Tijdens het wachten op de officiële opening werden we verrast door een bekende vlogger, Lexxxus.
Iedereen wilde met hem op de foto.

Paul Römer opende de tentoonstelling met een geweldig mooie speech en knipte daarna samen met de kunstenaars het lint door.


 

 

 

 

 

 

 

Er was veel belangstelling van de omroepmedewerkers, ze waren erg onder de indruk van de mooie schilderijen over de tv programma’s, er zijn al enkele schilderijen verkocht.

In het restaurant van de studio hebben we wat gedronken en daarna mochten we nog achter de schermen kijken bij De Boterhamshow, wat een feest!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mozarthof is een gezonde school

Mozarthof is een gezonde school

Onze school heeft het vignet ‘Gezonde School’ behaald. Met het vignet ‘Gezonde School’ laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat voeding.
Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in: het EU fruit en de programma’s van ‘Ik eet het beter’, ‘De Pauzehap’ en de ‘KlassenLunch’. Daarnaast zijn wij de trotse bezitter van de gouden schaal voor de Gezonde schoolkantine 2017 en 2018.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl


SO afdeling op schoolreisje – juni 2018

SO afdeling op schoolreisje – juni 2018

Vorige week donderdag konden onze leerlingen van de SO afdeling mede dankzij de sponsoring van Mulvesta B.V. genieten van een schoolreisje naar Oud Valkeveen. Dit bedrijf heeft het vervoer mogelijk gemaakt waardoor het samen met het mooie weer een onvergetelijke dag is geworden. Namens de leerlingen en alle juffen: Bedankt!

 


 

Week van de gezonde school kantine – april 2018

Week van de gezonde school kantine – april 2018

Week van de gezonde School kantine op de Mozarthof!

Afgelopen dinsdag 17 april was het de dag van de gezonde schoolkantine.
Om iedereen te kunnen laten profiteren van het extraatje op de counter/tafels, noemen we het de week van de gezonde schoolkantine.
Het kwam deze week ook nog eens heel goed i.v.m. het prachtige warme zomerse weer! Wat heeft iedereen er van genoten!

zowel


als

Hilversum City Run 2018

Hilversum City Run 2018 dus

Twaalf weken lang heeft het Mozarthof Running Team dus hard getraind om op zondag 15 april mee te doen aan de Hilversum City Run. Het was een prachtige dag en weer een geweldige ervaring. Wat waren de atleten trots op hun prestatie. En terecht want ze hebben er hard voor getraind. Dank aan de sportieve ouders die hebben mee gerend. En natuurlijk alle supporters bedankt voor de aanmoediging en mooie actie foto’s.

zowel
als

Ei wedstrijd Kerkelanden

Ei wedstrijd Kerkelanden

De leerlingen van de Mozarthof doen mee met een Paaswedstrijd. We hebben een heel groot ei beschilderd. Het is te bezichtigen in winkelcentrum Kerkelanden.
Ons ei staat daar samen met 9 eieren van andere scholen.

Hier de link om op ons ei te stemmen!
Zouden jullie dat willen doen?

We kunnen een mooi geldbedrag winnen voor ons atelier.

Stemmen kan tot 24 maart!
Gewoon doen!


Mozarthof stap over op het vijf gelijke dagen model per september 2018

Mozarthof stap over op het vijf gelijke dagen model per september 2018

M.i.v. het schooljaar 2018-2019 zal ook de Mozarthof het 5 gelijke dagen model gaan hanteren.

Hiermee sluiten we aan bij de schooltijden van andere scholen in de regio.

Dat betekent dat met ingang van 3 september 2018 de schooltijden op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag hetzelfde zullen zijn:

De school start om 08:30 uur en gaat om 14:30 uur uit.

Lees hier de volledige brief.


Mozarthof op wintersport – januari 2018

Mozarthof op wintersport – januari 2018

Mozarthof is met 33 leerlingen en een eigen skiteam (samengesteld uit 13 personeelsleden van de school) op zondagmorgen 21 januari 2018 rond 07:00 uur afgereisd naar Oostenrijk, dus op naar de sneeuw.
Het skiteam heeft met veel enthousiasme naast ski’s, skischoenen en skikleding verzameld voor deze geweldige reis. dus

We gaan dit jaar opnieuw naar het prachtige Radstadt/Altenmarkt in de provincie Salzburgerland in Oostenrijk. De dorpjes zijn prachtig en het skigebied biedt diverse pistes voor alle niveaus van onze sporters. dus

Van 21 januari tot 26 januari 2018 zijn wij met een luxe touringcar naar Jugend und Familiehotel Wenghof. dus

Hieronder de links naar de aparte pagina’s waar de foto’s van onze dagelijkse inspanningen te zien zijn:

  zondag en maandag

  dinsdag

♥  filmpjes

  woensdag

♥  donderdag

De foto’s van de dag zijn meestal pas na 20:00 uur beschikbaar!


Nieuwsbrief – oktober 2017

Nieuwsbrief – oktober 2017 dus

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de Mozarthof,

 

In de bijlage vindt u dus de nieuwsbrief van oktober 2017.

De MR zoekt leden! Meer informatie staat in de tweede bijlage

In de derde bijlage het buitenschoolse aanbod voor een training sociale vaardigheden.


Schoolkantine – menu oktober 2017

Schoolkantine – menu oktober 2017

Oktober maand is appelmaand! Daarom gaan wij de gemengde fruitsalade vervangen door
zelfgemaakte appelmoes, natuurlijk zonder suiker! Dat is dus nog eens lekker voor bij de lunch!

De courgettesoep is, wegens groot succes, nog 2 weken verkrijgbaar. Maar, en nu komt het:
Vanaf 2 oktober komt daar de tomaten-paprikasoep bij, geserveerd met een stukje stokbrood met
kruidenboter.

Vanaf half oktober verassen we jullie weer met een nieuwe soep. Namelijk onze welbekende
oosterse pompoensoep.

Ja, jullie lezen het goed! Vanaf 2 oktober dagelijks keus uit 2 verschillende soepjes!
Natuurlijk blijven de broodjes gezond en de tosti’s in het assortiment.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot ziens in de kantine.
Groetjes van het kantineteam


Gezonde voeding op Mozarthof

Gezonde voeding op Mozarthof

Wij vinden als school gezonde voeding en gezond eetgedrag voor de leerlingen belangrijk. Dit draagt positief bij aan hun ontwikkeling. Daarom hebben wij nu ook een beleid vastgesteld over de wijze waarop wij in de school met gezonde voeding willen omgaan.

Klik hier om ons beleid in te zien.

De Mozarthof heeft een gouden Schoolkantine Schaal 2017 van het Voedingscentrum verdiend. Hiermee laten zij zien dat de schoolkantine gezond is ingericht.

De Mozarthof heeft hard gewerkt om de kantine gezonder te maken. Een gezonde uitstraling en een gezonder aanbod staan centraal in hun gezonde schoolkantine. Het oog van leerlingen valt meteen op de keuze in gezonde broodjes, groente en fruit. En er is altijd water beschikbaar in de vorm van waterkannen met vers fruit en munt op de balie. De leerlingen zijn blij met dit aanbod dat verleidt om gezonder te kiezen.

De school heeft de kantine gezonder gemaakt aan de hand van de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS. De visie erachter: jongeren zijn de toekomst. Willen we dat zij gezonder leven, dan is het belangrijk dat zij ook op school gezond kunnen eten en drinken. Zij brengen hier immers een groot deel van hun tijd door. Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt hen een gezond eetpatroon te ontwikkelen.

De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van het Voedingscentrum.
Het doel is een gezonder voedingsaanbod op scholen.

Voor meer informatie: www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine

STICK TOGETHER 2017

STICK TOGETHER
zaterdag 1 juli van 12.30-16.00 uur

Een vrolijke en ontspannen spelmiddag voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking in de regio ’t Gooi.

Leuke spelletjes waar elke deelnemer samen met een buddy-kind onder leiding van een volwassen vrijwilliger aan deelneemt. Ieder in eigen tempo en op eigen niveau. Samen spelen en samen plezier maken! Dit jaar al voor de 16e keer op de velden van Gooische Hockey Club in Bussum.

Deelnemers zijn leerlingen van zmlk- en mytylscholen voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en zijn welkom vanaf acht jaar tot en met het einde van de VSO-opleiding.

We beloven een heerlijke middag waar de deelnemers nog lang met plezier op terug kijken.

Het aanmeldingsformulier is te vinden op www.sticktogether.eu, meld je nu aan, het aantal deelnemers is beperkt.

Deelname is gratis.

Heb je eerst nog vragen? Neem dan contact op met Ellen Hazenberg via ellen@sticktogether.euof 06-14856000.

Hopelijk tot 1 juli!

Kijk op www.sticktogether.eu voor foto’s en een filmpje (https://vimeo.com/132797207).

City Run Hilversum 2017

City Run Hilversum 2017

Zondag 2 april heeft de jaarlijkse City Run in Hilversum plaats gevonden.
Ook een aantal leerlingen en leerkrachten van de Mozarthof hebben meegelopen. Zij waren goed getraind en zijn dus allemaal netjes binnen de tijd binnengekomen.
Wij zijn daar natuurlijk erg trots op!

Hieronder zijn een aantal foto’s van onze “lopers” te zien en door op de foto te klikken komt de volledige foto in beeld.


Burgemeester op bezoek

Vrijdag 24 maart liep burgemeester Pieter Broertjes een dagje mee op de Mozarthof.

’s Morgens heeft hij meegelopen in de kantine, waar we zoals altijd een gezonde lunch hebben verzorgd. De burgemeester heeft met hulp van onze leerlingen pompoensoep, fruitsalade, broodjes gezond en tosti’s gemaakt,
De leerlingen vonden het erg spannend om te koken met de Burgemeester. Zijn achternaam maakte veel indruk. Een leerling vond het zo zielig dat hij geen zusjes had.
 

 
In de middag heeft hij een bezoek gebracht aan het SO. Er waren allerlei vragen opgesteld en die zijn met de Burgemeester besproken. We weten nu ook dat hij een gebakken ei het lekkerst vindt op zijn brood.

In groep gitaar heeft de Burgemeester samen met de leerlingen gebouwd.
Wij hebben een super leuke dag gehad en hopen dat de Burgemeester dat ook vindt!


Special Olympics 2017 in Oostenrijk

Van 18 t/m 24 maart strijden 3.000 sporters met een verstandelijke beperking uit 110 landen tegen elkaar. Team NL doet met 25 sporters mee op dit wereldpodium, waar vele levens zullen veranderen en de sporters boven zichzelf uit zullen stijgen wat betreft sportprestaties maar vooral ook zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Hieronder (oud) leerlingen van de Mozarthof.
Wij zijn wij trots op hen!!

 


Louise Dijkstra met haar zilveren medaille en zij heeft ook een gouden plak gehaald op de reuzenslalom.


Myrthe Bechger met haar zilveren medaille


Rogier Blaas met zijn zilveren medaille


Anne Baneke met haar bronzen medaille

Meer informatie over al de sporters die meedoen, klik hier


De foto’s van het Mozarthof Snowcamp 2017

Foto’s van Mozarthof Snowcamp 2017

Mozarthof is met 33 leerlingen en een eigen skiteam (samengesteld uit 13 personeelsleden van de school) op zondagmorgen 22 januari 2017 rond 07:00 uur afgereisd naar Oostenrijk.
Het skiteam heeft met veel enthousiasme naast ski’s, skischoenen en skikleding verzameld voor deze geweldige reis.

We gaan dit jaar opnieuw naar het prachtige Radstadt/Altenmarkt in de provincie Salzburgerland in Oostenrijk. De dorpjes zijn prachtig en het skigebied biedt diverse pistes voor alle niveaus van onze sporters.
Van 22 januari tot 27 januari 2017 zijn wij met een luxe touringcar naar Jugend und Familiehotel Wenghof.

Hieronder de links naar de aparte pagina’s waar de foto’s van onze dagelijkse inspanningen te zien zijn:
 zondag en maandag

 dinsdag

  filmpjes van maandag en dinsdag

 woensdag

  donderdag

De foto’s van de dag zijn meestal pas na 20:00 uur beschikbaar!

 


Les Zelfstandig reizen

Les Zelfstandig reizen naar Kortenhoef op dinsdag 13 december 2016

In het begin was het wel een beetje spannend omdat Els een bushalte eerder zou gaan uitstappen. Het laatste stukje moesten we dus écht helemaal zelfstandig doen! les-zelfstandig-reizen-2En zelf aan alles denken: op de monitor kijken, op tijd op de stopknop drukken, uitchecken en uitstappen. Maar toen we eenmaal in de bus zaten was de spanning helemaal weg. Els had gezegd dat ze wist dat we het konden en we hadden elkaar moed ingesproken. Ook hadden we een reisschema bij ons. Toen we bijna bij de halte waren waar wij er uit moesten, zijn we opgestaan en hebben we uitgecheckt en zijn uitgestapt. Toen kwam Els ons tegemoet lopen. We hadden 12 minuten om de bus terug te nemen. We hadden dus tijd om een boodschapje bij het Kruidvat te doen. We letten goed op de tijd en hebben toen de volgende bus genomen terug naar school. Els was ook bij de terugreis weer een halte eerder uitgestapt. We zijn weer bij de juiste halte eruit gestapt. En hebben we er weer goed aan gedacht om op tijd op de stopknop te drukken en uit te checken. Els kwam ons tegemoet lopen.

We zijn erg trots en het was een heel leuk gevoel! En Els is ook erg trots op ons! Weer een stap dichter bij zelfstandigheid.

Groetjes Els, Maartje, Cansu en Renske

les-zelfstandig-reizen-1

Kerstkaarten actie

Deze kerstkaarten zijn gemaakt met kunstwerken van onze leerlingen van het VSO, tijdens de lessen in ons Atelier.

Wij hebben hiervan een 6-tal sets samengesteld, zoals u hieronder kunt zien. Het zijn dubbele kaarten (10×15 cm) met envelop.
Op de binnenkant staat de volgende tekst: “Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar”

De kosten bedragen € 4,50 per set, exclusief eventuele verzendkosten.
U kunt in het bezit komen van één of meerdere sets door deze te bestellen:

Ouders:
geef uw kind een envelop mee, met daarop geschreven de naam van uw kind en welke set(s) u wilt ontvangen en stop het benodigde bedrag in de envelop. Deze kunnen afgegeven worden bij Ria of Joke in het Atelier, of via de groepsleerkracht. De leerlingen krijgen de set(s) dan z.s.m. mee naar huis.

Andere belangstellenden:
stuur een mail naar mozart@mozarthof.nl met vermelding van naam/adresgegevens en de set(s) die u wilt bestellen.
U krijgt per omgaande een mail met de verdere instructies.

De volgende sets zijn verkrijgbaar:

Door op de kerstkaart te klikken kunt u deze nog gedetailleerder bekijken …

Set 1

meike vera tessa rek martijn

Set 2

felix christa bas-4 aysegul anass

Set 3

bas2 bas1 bas bas5 bas3

Set 4

mythe dante aid thomas-liggend dante2

Set 5

michelle manuela maartje kimberley imme2

Set 6

imme bas2 bas1 robbert-liggend renee-liggend

Mozarthof Snowcamp 2017

“Winter is coming”…. en dus zijn de winterbrochures weer volop verkrijgbaar met leuke aanbiedingen. Maar een individuele wintersport voor verstandelijk beperkte leerlingen én low budget? Dat biedt alleen de Mozarthof, school voor zeer moeilijk lerenden in Hilversum.

snowcamp-2017-1

De Mozarthof staat met 33 leerlingen en een eigen skiteam (samengesteld uit 13 personeelsleden van de school) weer te popelen om dit fantastische wintersportproject te kunnen realiseren.
Het skiteam heeft met veel enthousiasme ski’s, skischoenen en skikleding verzameld en vervolgens een geweldige reis georganiseerd.

We gaan dit jaar opnieuw naar het prachtige Radstadt/Altenmarkt in de provincie Salzburgerland in Oostenrijk. De dorpjes zijn prachtig en het skigebied biedt diverse pistes voor alle niveaus van onze sporters.
In de week van 22 januari tot 27 januari 2017 gaan wij met een luxe touringcar naar Jugend und Familiehotel Wenghof.
Wat hebben we er weer zin in!

 

snowcamp-2017-2Uiteraard zijn we allemaal zeer enthousiast over dit project.
Het vraagt echter wel wat van de wintersportorganisatie om de kosten zo laag mogelijk te houden. Hiervoor hebben we sponsoren nodig die dit skikamp kunnen en willen ondersteunen!
Daarom doen we een beroep op u! Met uw steun lukt het ons om de leerlingen de ervaring van hun leven te bezorgen.

Ons wintersport-ervaringskamp is uitgegroeid tot een hoogstaand kwaliteitsproject.
Er wordt gewerkt aan; onderwijsdoelen op cognitief gebied, aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, aan het zelfvertrouwen én de motorische ontwikkeling. Onze leerlingen komen met veel ervaringen weer terug en hebben zich ontwikkeld op de verschillende terreinen.
Leren door ervaren is hierbij ons motto.

Hiernaast betekent het Mozarthof-skikamp voor deze jongeren:
– 6 dagen lang plezier, avontuur en sport;
– met je schoolgenoten op reis;
– dat iedereen zijn beperking kan accepteren, en op de piste vergeten ze die zelfs helemaal;
– dat het skiteam van de Mozarthof begrijpt wat de leerlingen nodig hebben;
– dat het skiteam met veel geduld en aandacht en uiteraard veel plezier de lessen geeft
– elke avond een gezellig programma, variërend van spelletjesavond tot disco en Bonte Avond!

snowcamp-2017-3

Lieve sponsoren laat ons niet in de kou staan!
Zorgt u voor de gift?
Dan zitten wij straks fijn in de skilift!

Namens het skiteam
Ria Terra, coördinator sponsering wintersport
Voorzitter Stichting Vrienden Mozarthof
Harriët Toren, afdelingsleider VSO (voortgezet speciaal onderwijs)
Jamillah Batelaan, wintersportcoördinatie (technisch)

Comité van aanbeveling:
Trix Stöve, directeur Mozarthof
Annelieke Voorboom, fysiotherapeut

Wij ontvangen uw giften graag op:

Bankrekeningnummer: NL64 RABO 01375 59 453
Ten name van: Stichting Vrienden Mozarthof
Onder vermelding van: Skikamp 2017


Oproep namens Stichting Vrienden Mozarthof

Beste Ouders,

Bij deze wil ik een oproep doen om namens Stichting Vrienden Mozarthof te collecteren voor NSGK.

De collecteweek NSGK is dit jaar van 14 t/m 19 november.
De opbrengsten zijn vorig jaar besteed aan de aanschaf van 2 binnen trampolines op school. Om kinderen even te kunnen laten bewegen tussen alle leermomenten.

Stichting Vrienden Mozarthof heeft enige weken geleden met plezier een forse uitgave gedaan voor de aanschaf van Ruwaard Praktijk leermiddelen, op verzoek van Mozarthof.

Mbv deze materialen is een proffesionaliseringsslag gemaakt en is op Mozarthof een lokaal ingericht, waarin leerlingen nog beter arbeidsvaardigheden aan zullen kunnen leren.

Ook de nieuwe kantine behoeft nog verder aankleding!!

Met andere woorden; het geld van de collecte NSGK (50% gaat direct naar Stichting Vrienden Mozarthof!!!) wordt altijd goed besteed, dat is de belofte die wij doen.

Opgeven kan via de email: martijn@meijering.biz

Alvast bedankt namens Stichting Vrienden Mozarthof

Groet Ria Terra, Jamillah Batelaan en Martijn Meijering

Tot slot zijn we naarstig op zoek naar iemand, die deze actie namens Stichting Vrienden Mozarthof zou willen coördineren, interesse ? , laat het weten.

Zie ook www.nsgk.nl