Nieuwsbrief – juli 2021

Beste (nieuwe) ouders en verzorgers van de leerlingen van de Mozarthof,

Zoals gebruikelijk is voor de vakantie stuur ik u de nieuwsbrief toe, alsmede een aantal bijlagen: hoe zit dat , Wooninitiatief Hilversum en een Toestemmingformulier Fotografie.
Het staat weer vol met allerlei interessante informatie.

Het is nog even spannend of alle vakantieplannen doorgang kunnen vinden.

Maar ik  wens u, namens het team van de Mozarthof, een hele fijne en vooral gezonde zomervakantie toe!
Onze leerlingen verwelkomen we weer op maandag 23 augustus.

13 ideeën over Vakantie | vakantie, vakantie checklist, reizen controlelijst

Met een hartelijke groet,


Mozarthof maandag 15 februari GESLOTEN i.v.m. code rood op de weg

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de Mozarthof.
Helaas is er voor morgen – maandag 15 februari ’21- opnieuw code Rood afgegeven. Met een code Rood wordt iedereen geadviseerd om niet de weg op te gaan. Het leerlingvervoer heeft daarom besloten niet te gaan rijden. Ook voor het personeel is het niet verantwoord om de weg op te gaan.De school zal daarom morgen gesloten zijn. Ook is er geen noodopvang. 
We rekenen erop dat we dinsdag 16 februari weer gewoon naar school toe kunnen gaan.
We realiseren ons dit ook voor u en voor de leerlingen weer een omschakeling is. 
Helaas is het even niet anders. Voor ieders veiligheid is dit de beste oplossing.


Bereikbaarheid Mozarthof – periode mei-juni 2017

Bereikbaarheid Mozarthof – periode mei-juni 2017

Momenteel vinden er wegwerkzaamheden plaats rond de straten van de Mozarthof.
Hierdoor kan er verkeershinder optreden en om onveilige situaties te voorkomen, is er dus mede voor gekozen om vanaf maandag 15 mei (tijdelijk) de rijrichting te veranderen.


Leerkracht bewegingsonderwijs

wegens zwangerschapsverlof

Leerkracht bewegingsonderwijs

Mozarthof zoekt voor haar SO- en VSO-afdeling voor de periode van 1 juni tot en met 31 oktober 2017 een leerkracht bewegingsonderwijs voor 0,4 wtf voor de invulling van een zwangerschapsverlof.

Het (voortgezet) speciaal onderwijs is een dynamisch werkveld met een fantastische doelgroep. Als leerkracht bewegingsonderwijs ben je samen met je collega verantwoordelijk voor het verzorgen van de lessen bewegingsonderwijs en het verzorgen van buitenschoolse activiteiten. Ook het ontwikkelen van het onderwijsaanbod binnen het SO- en VSO is onderdeel van je werkzaamheden.

lees verder …
 


Landelijke autismeweek

De Autismeweek 2017

Van 1 tot en met 8 april vindt de NVA Autismeweek 2017 plaats. In deze week vraagt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) aandacht voor de ongeveer 190.000 mensen met autisme in ons land.

Bekijk hier wat het Papageno huis in Laren zoal heeft te bieden.

 


Veilig naar School

Nieuws

De laatste versie van nieuwsbrief kunt u hier bekijken door te klikken.

Ook heeft de gemeente Hilversum een site waarop alle ontwikkelingen rondom verkeer worden geplaatst. Indien u geïnteresseerd bent, dan verwijzen wij graag
hier naar de site van Hilversum: Veilig naar school.


Andere schooltijden?

Update per 07-03-2017, mede naar aanleiding van de bijeenkomst van 28-02-2017 jl.:

Meningspeiling 5-gelijke-dagen vMail 7 maart 2017 v1.0

Vragen en uitleg info avond 5-gelijke-dagen 28 feb 2017 v0.3 WK

Powerpoint Andere schooltijden Infoavond v0.6


Op dinsdag 28 februari 2017 organiseert de MR en de directie een informatieve ouderavond over de mogelijke invoering van het vijf gelijke dagen model.

De avond start om half acht en duurt tot half tien.

Op deze avond zullen we naast de algemene informatie ook de vragen beantwoorden die zijn gesteld op het emailadres 5gelijkedagen@mozarthof.nl

We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.


Wij zoeken op korte termijn twee klassenassistenten

In verband met zwangerschapsvervanging zoeken wij op korte termijn twee klassenassistenten:

Klassenassistent

bij voorkeur maandag-dinsdag-vrijdag
(wtf 0,6 (3 dagen), periode 23-11-2016 tot begin april 2017)

Klassenassistent

bij voorkeur donderdag en vrijdag
(wtf 0,4 (2 dagen), periode 12-01-2017 tot eind mei 2017)

We bieden je een dynamische werkomgeving, waar het werken nooit saai is! Mozarthof is gelegen in een mooie, groene omgeving in Hilversum.
We hebben geweldige leerlingen en een fijn team.
Je kunt rekenen op een goede begeleiding.

Algemene informatie over de school:
Mozarthof heeft een SO afdeling voor leerlingen van 4 tot 12 jaar en een VSO afdeling voor leerlingen van 12 tot 20 jaar. Elk zijn gehuisvest in een eigen gebouw.
Voor meer informatie, zie onze website: www.mozarthof.nl

Functie eisen klassenassistent:

  • Een afgeronde SPW4-opleiding
  • affiniteit met onze leerlingen
  • multidisciplinair kunnen samenwerken

Inlichtingen:
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

Trix Stöve – directeur Mozarthof (Mobiel 06 301 054 37)
Jasmijn Sijmons-ter Beek – afdelingsleider SO (Mobiel 06 117 604 50)
Harriët Toren – afdelingsleider VSO (Mobiel 06 542 639 60)

Sollicitaties richten aan mevrouw Gina van Bolhuis.
e-mail: g.van.bolhuis@mozarthof.nl


Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.