Bereikbaarheid Mozarthof – periode mei-juni 2017

Bereikbaarheid Mozarthof – periode mei-juni 2017

Momenteel vinden er wegwerkzaamheden plaats rond de straten van de Mozarthof.
Hierdoor kan er verkeershinder optreden en om onveilige situaties te voorkomen, is er dus mede voor gekozen om vanaf maandag 15 mei (tijdelijk) de rijrichting te veranderen.


Leerkracht bewegingsonderwijs

wegens zwangerschapsverlof

Leerkracht bewegingsonderwijs

Mozarthof zoekt voor haar SO- en VSO-afdeling voor de periode van 1 juni tot en met 31 oktober 2017 een leerkracht bewegingsonderwijs voor 0,4 wtf voor de invulling van een zwangerschapsverlof.

Het (voortgezet) speciaal onderwijs is een dynamisch werkveld met een fantastische doelgroep. Als leerkracht bewegingsonderwijs ben je samen met je collega verantwoordelijk voor het verzorgen van de lessen bewegingsonderwijs en het verzorgen van buitenschoolse activiteiten. Ook het ontwikkelen van het onderwijsaanbod binnen het SO- en VSO is onderdeel van je werkzaamheden.

lees verder …